Etiket : einstein

Doğala Doğru

Sanatın Işığı

Geleceğe güvenle bakabilmek için insan, her daim ortak duygu ve düşünüş içinde olmalıdır. Dünya halkları insanlığa hizmet eden barış, akılcılık ve eğitim gibi duygu ve düşünüşlerde ortak noktaları yakalamak gerekmektedir.