Etiket : fiziksel gelisim

Doğala Doğru

Çocukları Parayla Tanıştırmamalısınız!

Çocuklar için en önemli konulardan ve üzerinizde durmanız gereken değer yargılarından bir tanesi de paradır. Para, çocuğun erken yaşlarda tanıştırılması gereken bir obje değildir. O sebeple ne kadar geç tanışır ve varlığından emin olursa o kadar iyidir.