Etiket : kan grubu beslenme kitap

Doğala Doğru

Kan Gruplarına Göre Beslenme

Günümüzde yapılan kapsamlı tahliller göstermektedir ki; aynı kan grubunda bile hazım sürecinde farklı hassasiyetler görülebiliyor. Hazım süreci insanın bağırsak florası ile ilgilidir. Besinlerin hazmı kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu kadar çeşitliliğe rağmen yine de besinleri belli kan gruplarına göre kategorize etmek ve ona göre tüketimi esas almak mümkündür.  Eski hekimler insanları mizaçlarına göre ayırmışlar ve ona göre tedavi uygulamışlardır. Onlara göre temel mizaç sayısı dörttür: