Etiket : mutlu meydan

Doğala Doğru

Aramızdaki Demir Duvarlar

Tüm halk, yani tüm insanoğlu olarak artık bir ülke olan bir dünyada yaşadığımızı fark edelim... Ve bir birimizi yok etme seviyesine getiren egoizmimizi aşmak için bir çaba sarf edelim... Zira akıllı çocuklar gibi bu yeni gelişim safhasını üstlenmezsek ıstırap bizi zorla bu değişimi yapmaya zorlayacaktır...
Doğala Doğru

Sosyal Sorumluluklarda Empati

Tüm doğa ile sosyal sorumluluk anlayışıyla kurulan ilişkilerde, sevgi, merhamet, hoşgörü, yardımseverlik duygularıyla karar alanlar ya da aldıkları kararları bu anlayış üzerine inşa edenler kurdukları empatiyle tüm insanların, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşadığı bir dünyayı var edebilirler.

Doğala Doğru

Sürekliliği Olan Geleceği İnşaa Etmek

Bu sürecin merkezi noktalarından bir tanesi giderek doğal kaynakların kıtlaşması, çevre kirliliği, küresel değerlerin giderek yok olmasıdır ve geliştirdiğimiz yeni neslin de başarılı olduğu tek şey aç gözlülük ve bencillik. Doğa artık bu kendi kendini yok edici davranışla devam etmemize izin vermeyecek.
Doğala Doğru

Tüketimden İbaret Bir Kültür

Bu durumda, halktan bahsediyoruz. Al, tüket, alış veriş merkezine git, marka ürünler al, havuzlu evler al, şampanya iç, havyar ye ama bunların parasını kim verecek? Biz vereceğiz. Borçlanarak…
Doğala Doğru

Kadın ve Erkek

Bir sonraki aşamaya geçebilmemiz için neye ihtiyacımız var? Doğanın kanunlarını temel olarak anlamak… İki cinsin de ortak bir amaç için beraber adım atmaları… İnsanoğlu olarak yeni bir safhaya ilerleme arzusu…
Doğala Doğru

Doğal Doğru Eğitim

Eğitim, kişinin okulda öğrendiği her şeyi unuttuktan sonra, geriye kalandır. (Albert Einstein)