Etiket : sanat

Doğala Doğru

Sanatın Işığı

Geleceğe güvenle bakabilmek için insan, her daim ortak duygu ve düşünüş içinde olmalıdır. Dünya halkları insanlığa hizmet eden barış, akılcılık ve eğitim gibi duygu ve düşünüşlerde ortak noktaları yakalamak gerekmektedir.

Doğala Doğru

Gerçeğin Ötesindeki Ressam Salvador Dali’nin Sanatına Kısa Bir Bakış

Sürrealist akımın öncü isimlerinden biri olan Salvador Dali, kendini sadece resim alanında değil; heykel ve filmcilik kategorilerinde de geliştirmiş bir sanatçıdır.