Etiket : turk dili

Doğala Doğru

Kültürün Hammaddesi Dil

Bir milleti özgür kılan, bağımsız bir yaşam sürmelerini sağlayan ve kendisini tanımlarken kolektif bir bilinç oluşmasını sağlayan en önemli unsur o milletin dilidir. Dil, milletleri diğerlerinden ayırırken kendilerini tanımlamalarını da sağlayan bir araçtır. Bayrağın, marşın, geleneklerin ve yaşam şeklinin özünü aktardığı, yaşayan, değişen, dönüşen ve gelişen mutlak ögedir dil.