Etiket : turklerde olum olgusu

Doğala Doğru

Türklerde Ölüm Olgusu

Ölüm, beklenmedik bir anda gelen ve doğal yaşam akışına ters düşen bir durumdur. İnsanoğlu, ölüm karşısında her zaman acziyet içinde kalmıştır. Çünkü şimdiye kadar ne ölümü engelleyebilmiş ne de ölüm ötesine dair bir ip ucu yakalayabilmiştir. Peki ölüm söz konusu olduğunda insan, ne tür inançlar ve ritüeller geliştirmiştir? Sizin de ölüm olgusu karşısında sahip olduğunuz inançlar ve davranış kalıpları neler, bir düşünün…