Etiket : umay ana

Doğala Doğru

Kültürün Hammaddesi Dil

Bir milleti özgür kılan, bağımsız bir yaşam sürmelerini sağlayan ve kendisini tanımlarken kolektif bir bilinç oluşmasını sağlayan en önemli unsur o milletin dilidir. Dil, milletleri diğerlerinden ayırırken kendilerini tanımlamalarını da sağlayan bir araçtır. Bayrağın, marşın, geleneklerin ve yaşam şeklinin özünü aktardığı, yaşayan, değişen, dönüşen ve gelişen mutlak ögedir dil.

Doğala Doğru

Umay Ana Figürü

Türk mitolojisi dünya mitolojileri arasında zengin ve oldukça fazla fantastik karaktere sahip bir mitolojidir. Türk mitolojisi, yaratılış, kıyamet gibi mitleri içine almasının yanı sıra kapsadığı fantastik karakterler bakımından da ilgi çekicidir.