Kategori : Türk Mitolojisi Sayfa 1

Doğala Doğru

Mitoloji ve Oğuz Kağan

Türk mitolojisi, içerdiği olağanüstü olaylar ve kahramanlar, büyülü nesneler bakımından oldukça zengindir. Destanlar, masallar, efsaneler ve mitik anlatılar mitolojinin alanını oluşturmaktadır. Bunların içinde Oğuz Kağan Destanı’nın apayrı bir yeri bulunmaktadır. Milletlerin boy aynasını oluşturan mitoloji derin izler taşır. Yeter ki bu aynaya bakmayı ve ondaki gizli anlamları görmeyi başarabilelim.

Doğala Doğru

Türk Mitolojisinde Su ve Deniz

Dünya mitolojilerinde suyun, taşın, ağaçların kısacası doğaya ait unsurların önemli yeri vardır. Türk mitolojisinde de tabiat unsurları hep canlı bir varlık gibi görülmüştür. Bunlar içinde sular, ırmaklar, denizler de önemli yere sahiptir.

Doğala Doğru

Mitolojiyle Eğitim Mümkün Mü?

Mitlerin ve efsanelerin toplumsal düzeni koruyucu, toplumu iyiye yöneltici eğitsel işlevleri vardır. Mitlerde yer alan iyi-kötü zıtlığının ve şiddetin gerek tanrılar gerek Tepegöz, Yedi Başlı Ejderha gibi yaratıklar üzerinden sunuluyor olması gerçek yaşamında akran zorbalığı, istismar ve şiddet gibi durumlarla karşılaşan çocuklara bu konuda yol gösterici ve tamamlayıcı olacaktır.

Doğala Doğru

Mitoloji İle Eğitim Mümkün Mü?

Mitoloji, toplumun boy aynası ve kültürel kodlarının saklı olduğu anlatıları inceleyen bilim dalı. Mitler ise antik dönemlerden günümüze gelen anlatıları, inançları ve kahramanları içinde bulunduran anlatılardır.

Doğala Doğru

Türkiye'de Mitolojiden Esinlenerek Film Çekilir mi?

Son yıllarda bu süreç tersine dönmüş gibi görünse de yine aynı sorunla karşı karşıyayız. Örneğin Yüzüklerin Efendisi filmindeki bir Gandalf profilini biz de sinemaya uyarlasak -ki burada mizahi bir dille yazılmış ucuz ve absürt sözde filmlerinden söz etmiyorum- ülkenin iki farklı kesiminden birbirine zıt birtakım sesler yükselecektir.

Doğala Doğru

Türk Mitolojisinden Anlatılar

Türk mitolojisine yapacağımız derin yolculuğa bugün Ülgen ile başlıyoruz. Ülgen’den söz ederken Erlik Han’ı anmadan da geçemeyiz elbette. Ne de olsa iyi ile kötü beraber değerlendirilmelidir

Doğala Doğru

Bir Türk Mitolojisi Oyunu : Er Kişi Oğlu Uruz

Tasarım, oyun yapımcısı, illüstrasyonlarıyla sanat ve oyun camiasında adından söz ettiren Ali Can Meydan, çok önemli bir çalışmaya daha imza attı.

Doğala Doğru

Türk Mitolojisinde Çocuk

Türk mitolojisi; kahramanlık öyküleri, olağanüstü olaylar, destansı mücadeleler ve kutsal varlıklar yönünden oldukça zengin bir mitolojidir. Oğuz Kağan Destanı’ndan Dede Korkut anlatılarına değin anlam yönünden derin ve yoğun bilgi yüklüdür.

Ulusları var eden ve onları hayatta tutan en önemli unsurun kültür olduğunu belirtebiliriz. Kültür kavramının ise özellikle buz dağının altında kalan kısmında kendine yer bulan mitolojiyle anlam kazanabildiğini söyleyebiliriz. Çünkü mitoloji, bizlere özümüzü anlatır.

Doğala Doğru

Mitolojinin Kapısını Açarken

Mitolojinin ve mitik öykülerin birer ihtiyaç olduğunu söylersek abartmış olur muyuz? İnsanın ekmeğe, suya ve havaya duyduğu ihtiyaç fizyolojisiyle ilgilidir. Peki, ruhsal yönden gereksinimleri yok mudur? Ruhu besleyen şeylerin başında manevi motivasyon gelmektedir. Bu motivasyonu sağlayan unsurlar içinde din, inanç, kültür, töre, gelenekler sayılabilir. Peki mitler bunların neresindedir?

Doğala Doğru

Çocuklar ve Türk Mitolojisi

Mitoloji çocuklar için ne ifade eder?  Mitolojiler içinde yer alan ögeler, kahramanlar ve olay örgüleri, çocukların dünyalarına ve onların hayal güçlerine oldukça önemli birikimler sunarlar. Ünlü şair Cemal Süreya, küçükken masal dinlememiş çocuklar büyüdüklerinde kedi resmini cetvelle çizerler, demiştir. Masal dinlemenin ve okumanın efsanelerle iç içe olmanın çocuk dünyasına olan katkıları pedagoglar tarafından da kabul görmektedir. Bilim dünyası masalların önemini aslında önceleri kavramıştır. Albert Einstein bir sözünde çocuklarınızın zeki olmalarını istiyorsanız onlara masal okuyun, daha çok zeki olmalarını istiyorsanız daha fazla masal okuyun, demiştir