İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Mitoloji İle Eğitim Mümkün Mü?

Doğala Doğru

Mitoloji, toplumun boy aynası ve kültürel kodlarının saklı olduğu anlatıları inceleyen bilim dalı.

Doğala Doğru
Mitler ise antik dönemlerden günümüze gelen anlatıları, inançları ve kahramanları içinde bulunduran anlatılardır.

Mitlerin ve efsanelerin toplumun düzenini koruyucu bir işlevi vardır. Ayrıca toplumu iyiye yöneltici eğitsel yönü de bulunmaktadır. Mitik anlatılarda yer alan iyi-kötü zıtlığı, kahramanlar arasındaki mücadeleler ve gerek tanrılar gerekse yine olağanüstü canavarlar gibi yaratıklar üzerinden sunuluyor olması gerçek yaşamında türlü zorluklarla karşılaşan çocuklar için konsantre bilgiler sunmaktadır.

Bu nedenle örneğin akran zorbalığı, büyüklerden gelen şiddet gibi olaylarla karşılaşan çocuklara bu konuda yol gösterici ve tamamlayıcı olacaktır.

Efsanelerde, masallarda ve mitik anlatılarda haksızın, şiddete başvuranın, düzenbazın cezalandırıldığını gören çocuk, gerçek yaşamda da bu konuyu daha iyi şekilde içselleştirmesini sağlayacaktır.

Mitik anlatılar içerdikleri bazı metaforlar ve kahramanlar vasıtasıyla çocuklarda rol model oluştururlar. Mekân ve zaman olgusu, sosyal kimlik kazanma süreçlerine katkı sunmaları bağlamında oldukça önemlidir. Türk kültüründe yer alan aile, vatan, toprak bilinci ve kutsallığı konularının mitik anlatılarda sıkça vurgulanıyor olması da bu konuda bir eğitim arayışına bizleri yönlendirmektedir. 

İçinde yetiştiği milletin kutsal saydığı olayları, nesneleri, gelenek ve görenekleri öğrenmesi ve bu yolla aile kavramını, ulusun, arkadaşlığın, büyüklere saygının ve toplum bilincinin sağlamlaşmasında etkili anlatılar sunan mitler, efsane ve masalları çocukların eğitim sürecinde başat unsur olarak yer almalıdır.

Eğitim araç ve gereçlerinde kendisine yer bulan mitler sayesinde birçok olumsuzluğa ve korkuya yol açan sebepler daha en başındayken ortadan kaldırılabileceği gibi şiddete başvuran kişilerin de toplumsal algıdaki yerinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Ders kitapları, görsel ve yazılı her türlü materyal, animasyonlar, çizgi filmler, diziler, sinemalar ve oyunlar mitlerdeki tüm unsurların çocuklara sunulabileceği kaynakladır. Bu kaynakları düzenleyenlerin ve eğitim sürecini işleten öğretmenlerin, ailelerin yetkin olmaları, yaş seviyesine uygun bir dille hazırlanmış materyalleri kullanarak istendik davranışa yöneltecek kazanımların içselleştirilmesini sağlayacak eğitim öğretim metotlarını çocuklara sunmaları giderek artan şiddetin önüne geçilmesi için etkili bir yol olacaktır.

Olumsuz tüm davranışlar, zorbalıklar, haksızlıklar karşısında öğrencilerini eğitmek isteyen bir öğretmenin düz bilgi yerine mitik anlatıları sınıf ortamında canlandırması öğrencilerin aklında daha kalıcı bilgiler oluşmasını sağlayabilir.

Oğuz Kağan Destanı ile cesaret ve vatan sevgisi; Ergenekon ile sabır; Türk masalları ile de mücadele, aile birlikteliği gibi konularda birçok kazanımın aktarımının rahatlıkla yapılacağını fark etmeliyiz.

Eğitimi bütüncül ve mitolojik açıdan ele aldığımızda hem eğlenceli hem de kazanım odaklı bir eğitim süreci inşa edebiliriz.

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?