İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Mitolojiyle Eğitim Mümkün Mü?

Doğala Doğru

Mitlerin ve efsanelerin toplumsal düzeni koruyucu, toplumu iyiye yöneltici eğitsel işlevleri vardır.

Doğala Doğru
Mitlerde yer alan iyi-kötü zıtlığının ve şiddetin gerek tanrılar gerek Tepegöz, Yedi Başlı Ejderha gibi yaratıklar üzerinden sunuluyor olması gerçek yaşamında akran zorbalığı, istismar ve şiddet gibi durumlarla karşılaşan çocuklara bu konuda yol gösterici ve tamamlayıcı olacaktır.

Efsanelerde, masallarda ve mitik anlatılarda haksızın, şiddete başvuranın, düzenbazın cezalandırıldığı görülmektedir. Bu durum da çocuklarda hak ve hukuk kurallarının içselleştirilmesini sağlayacaktır. Mitik anlatılar içerdikleri metaforlar ve kahramanlar vasıtasıyla çocuklarda rol model oluşturur.

Mekân ve zaman olgusunu güçlendirir. Bu durum da çocukların sosyal kimlik kazanma süreçlerine katkı sağlar.

İçinde yetiştiği milletin kutsal saydığı olayları, nesneleri, gelenek ve görenekleri öğrenen çocuklarda aile kavramı ve ulus bilinci daha kolay bir şekilde yer edinir. Çocukların büyüklere saygı duyması, arkadaşlarıyla ortak değerler çerçevesinde buluşması ve toplumsal bilincin sağlamlaşması için etkili anlatımlar sunan mitlerin aktarım süreci de önemlidir.

Mitler, efsaneler ve masallar çocukların eğitim sürecinde başat unsur olarak yer almalıdır. Mitler, çağın gereklerine uygun bir şekilde eğitim araç ve gereçlerinde kendisine yer bulmalıdır. Mitolojinin eğitime dahil edilmesi, şiddete yol açan sebepler daha en başındayken ortadan kaldırılabileceği gibi şiddete başvuran kişilerin de toplumsal algıdaki yerinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Ders kitapları, görsel ve yazılı her türlü materyal, animasyonlar, çizgi filmler, diziler, sinemalar ve oyunlar mitlerdeki tüm unsurların çocuklara sunulabileceği kaynakladır. Bu kaynakları düzenleyenlerin ve eğitim sürecini işleten öğretmenlerin, ailelerin bu alanda yetkin olmaları, yaş seviyesine uygun bir dille hazırlanmış materyalleri kullanmaları mitolojinin eğitim yoluyla içselleştirilmesine yardımcı olacaktır.

Çocuklarda istendik davranışlar oluşturacak kazanımların eğitim öğretim metotlarını çocuklara sunmaları giderek artan şiddetin önüne geçilmesi için etkili bir yol olacaktır.

Türk mitolojisine ait Hızır, Dede Korkut, Basat, Ülgen, Umay gibi karakterle ortaokul öğrencilerine yönelik bir dizi eğitim-öğretim materyali hazırlanabilir ve bunlar da özellikle eğitimciler tarafından okullarda çocuklara uygulanabilir.

Tüm bu gözlemler sonucunda öğrencilerin mitolojik karakterlerin kişilik özelliklerini kavradıkları ve bu doğrultuda verilmek istenen iletileri de öğrendikleri sonucuna varılmıştır.

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?