Yaşam

Doğa Dostu Teknolojik Ürünler

Yapay zeka geliştiğinde bizleri neler bekliyor açıkçacı merak içindeyiz. Diğer yandan yapay zekanın doğaya sağladığı ve sağlayacağı katkılardan söz edebiliyoruz. Aslında bu katkının sınırları bile belli değil; örneğin, yapay zekayı kullanarak araştırmacılar gelecekteki riskleri belirlemek için kullanılabilecek deniz alanı, buzul yüzey alanı gibi kara yüzeylerinin modellerini belirleyebilir ve değişiklikleri izleyebilir. Yapay zeka ayrıca çevre kirliliği ve iklim değişikliğine diğer katkıları izlemek için de kullanılabilir. Bekleyip görelim! Adını her geçen gün daha sık duyduğumuz elektrikli otomobillerin yakıt tasarrufu yanında şehir kirliliğini de düşüreceği ve karbondioksit emisyonunu azaltacağı düşünülmekte. Karbondioksit emisyonunun azalma derecesi elektrik üretimine bağlı olup bu anlamda %30'luk bir kazanım sağlayabiliyor. Termal kameralı drone'lar yardımıyla, alevlere müdahale süresinin daha da kısaltılması hedefleniyor. Teknolojik dönüşüm sayesinde 2003 yılında 40 dakika olan yangına müdahale süresi, 2019 yılında 12 dakikaya kadar indirilmiş. 2023 sonunda bu sürenin 10 dakikanın da altına çekilmesi bekleniyor. Son zamanlarda boyama ve terbiye işlemleri, çevre dostu ve daha sürdürülebilir giysiler ve tekstil konseptinin ortaya çıkmasıyla dikkat çekiyor. Füzyon reaktörleri, klasik nükleer reaktörlerden 100 kat ucuza enerji üretme potansiyeline sahip. Bir kez füzyon teknolojisi ticarileştiğinde, yeni reaktörlerin işletilmesinin inşaat aşamasından hurdaya çıkma aşamasına dek tüm yaşam döngüsünde, bakım-onarım açısından çok daha ucuza geleceği düşünülüyor. Karbondioksit emisyonunun temel kaynakları arasında fosil yakıt kullanılan termik santraller, demir-çelik, şeker ve çimento fabrikaları ve rafineriler gibi endüstriyel tesisler yer alıyor. Atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltmak için karbondioksitin yeraltında jeolojik depolanması oldukça önemli bir teknolojik adım. Klasik şebekedelerde kayıp, kaçak ve arızalardan meydana gelen %20'lik bir kayıp söz konusuyken, akıllı şebekelerin bu durumun önüne geçtiği, hatta kendi kendini onarabildiği biliniyor. Bu durumda önemli bir enerji tasarrufuyla doğanın korunmasına önemli ölçüde katkı sağlıyor. Sebze bazlı ikame et sayesinde hayvancılık endüstrisinin doğada biriken yükü, gelecekte önemli ölçüde hafifletilebilecek. Bir tür karbon olan, sağlam olduğu kadar iyi de elektrik tutan grafenin pil teknolojisinde devrim yaratması bekleniyor. Artan küresel ısınma ve fosil yakıtların gün geçtikçe azalmasının yarattığı endişeyle, hidrojenin verimli bir şekilde depolanıp elektrik enerjisi gereken yerlerde kullanılması için graffenle ilgili yoğun araştırmalar yürütülüyor.

İlgili Haberler

Hakkımızda

Seni Sen Yapan Değerlere Dönüş Hareketi