Marty Mutlu Meydan

Barış : Yurtta Sulh Cihanda Sulh!

Yurtta Sulh Cihanda Sulh! Barış istiyorsak öncelikle her kişi diğer insanlarla ve her hükümet de diğer hükümetlerle iyi ilişkiler kurmak zorundadır. Bizler artık kendisini tarih kitaplarında kahraman sayfalarına geçirmek için çalışan kişilerin araçları olamayız...Ve barış hiç bir zaman dünya liderlerinden gelmez! Atatürk istisnadır bu konuda...

Aramızdaki Demir Duvarlar

Tüm halk, yani tüm insanoğlu olarak artık bir ülke olan bir dünyada yaşadığımızı fark edelim... Ve bir birimizi yok etme seviyesine getiren egoizmimizi aşmak için bir çaba sarf edelim... Zira akıllı çocuklar gibi bu yeni gelişim safhasını üstlenmezsek ıstırap bizi zorla bu değişimi yapmaya zorlayacaktır...

Sosyal Sorumluluklarda Empati

Tüm doğa ile sosyal sorumluluk anlayışıyla kurulan ilişkilerde, sevgi, merhamet, hoşgörü, yardımseverlik duygularıyla karar alanlar ya da aldıkları kararları bu anlayış üzerine inşa edenler kurdukları empatiyle tüm insanların, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşadığı bir dünyayı var edebilirler.

Sürekliliği Olan Geleceği İnşaa Etmek

Bu sürecin merkezi noktalarından bir tanesi giderek doğal kaynakların kıtlaşması, çevre kirliliği, küresel değerlerin giderek yok olmasıdır ve geliştirdiğimiz yeni neslin de başarılı olduğu tek şey aç gözlülük ve bencillik. Doğa artık bu kendi kendini yok edici davranışla devam etmemize izin vermeyecek.

Tüketimden İbaret Bir Kültür

Bu durumda, halktan bahsediyoruz. Al, tüket, alış veriş merkezine git, marka ürünler al, havuzlu evler al, şampanya iç, havyar ye ama bunların parasını kim verecek? Biz vereceğiz. Borçlanarak…

2020 Krizi Çözümü İçin Global Eğitim

Doğada sistemler sürekli dengeye yöneldiklerinden, her hangi bir sistemin varlığını devam ettirebilmesi için, sistemdeki elementlerin var olabilmeleri için yeterli şeyleri almaları ve geriye kalanını genel sistemin iyi ve sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik kullanması gerekmektedir.

Doğal Dengeli Ekonomi

Şuan ki ekonomik aksaklıklarımız aslında dar egoist doğamızı ortaya çıkartıyor - bunu seviyorum, bunu sevmiyorum vs. Eğer ekonomik sistemin kendi içindeki bağlantılarını bilmiyorsak nasıl doğru bir hesap yapabiliriz ki? İnşa etmemiz gereken gerçek ekonomi bu.

Kadın ve Erkek

Bir sonraki aşamaya geçebilmemiz için neye ihtiyacımız var? Doğanın kanunlarını temel olarak anlamak… İki cinsin de ortak bir amaç için beraber adım atmaları… İnsanoğlu olarak yeni bir safhaya ilerleme arzusu…

Doğal Doğru Eğitim

Eğitim, kişinin okulda öğrendiği her şeyi unuttuktan sonra, geriye kalandır. (Albert Einstein)