İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Okullardaki Not Sistemi Günümüze Kadar Nasıl Geldi?

Doğala Doğru

Çoğu öğrenci karnelerini aldı ve 2021-2022 Eğitim – Öğretim yılının sömestr tatiline girildi.

Doğala Doğru
Pek çok öğrenci karnelerinde yüksek notlar görüp takdir alırken, bazıları da istediği karneye sahip olamadı. Peki günümüzde bir öğrencinin kendini yargılaması veya ebeveynin onu yargılaması için başarı veya başarısızlık göstergesi olarak not sistemi doğru mu? Tabii uzun uzadıya konuşulacak bir tartışma konusu. Notlandırma sistemlerinin öğrenciler üzerindeki etkilerinin hem olumlu hem de olumsuz yanları vardır. Bazı durumlarda, bunlar kaçınılmazdır ve diğerlerinde, resme notları dahil etmeden öğrenmek daha iyi olabilir.
İleriki bölümlerde bir eğitimci olarak şahsi fikirlerimi elbette söyleyeceğim… Şimdi gelelim konumuza tüm öğrencilerin korkulu rüyası olan not sisteminin günümüze kadar nasıl geldiğini ve bu not sistemini kimin bulduğunu hiç merak ettiniz mi? Gelin o zaman bunların cevabını hep beraber okuyalım… 

Notlandırma Sisteminin Tarihi

Thomas Jefferson, tartışmasız zamanının en iyi eğitimli Amerikalılarından biriydi. İyi okumuş, düşünceli, sanattan bilime çok çeşitli konularda bilgili ve Virginia Üniversitesi'nin kurucusuydu. Aynı şey muhtemelen Ben Franklin veya James ve Dolly Madison için de söylenebilir. Daha geniş dünya sahnesinde, René Descartes, William Shakespeare, Galileo, Michelangelo ve Plato için bu tür iddialarda bulunabiliriz. Ancak tüm bu insanların eğitiminde sizin, benim ve çocuklarımızın eğitiminden farklı olan benzersiz bir şey var: hiçbirine not verilmedi. Hepsi okula gitti veya tamamen başarılı/kaldı sistemiyle çalışan öğretmenlere sahipti.

Eğitim modeli, en eski zamanlarından itibaren, 100.000 yıl önce avcı-toplayıcıların çocuklarını ava çıkarmasından başlayıp Thomas Jefferson tarafından kurulan üniversitede uygulanan öğretim yöntemlerine kadar uzanan bir akıl hocalığıydı. Öğretmen ve öğrenciler birbirlerini tanıdılar. Gün boyunca sürekli etkileşim halindeydiler. Öğretmen her çocuğu tanıyordu, her çocuğun dersi anladığı konusunda net bir vizyona sahipti ve öğretmen her çocuk materyali anladığından emin olana kadar her çocukla çalıştı (veya birbirleriyle çalışmaya teşvik etti). Bu sonuncusu, neredeyse öğretmenin başarısızlığını kabul ettiği için, nadiren oluyordu. Bir öğrenci mezun olduğunda, olası bir işverenle paylaşabileceği en etkileyici şey, Not Ortalaması (GPA) veya hatta devam ettiği kurumun adı değildi: öğretmenin adıydı. Büyük tarih öğretmenlerinin öğrencileri, akıl hocalarının kendilerine bilgi, anlayış, beceri ve yetenek aşılamalarındaki titizlik nedeniyle genellikle kendileri ünlü oldular.

Notlandırma Sisteminin Mucidi 

MÖ 98.000'den MS 1800'e kadar işler böyle gitti. Sonra William Farish geldi. 19. yüzyılın başlarında, Sanayi Devrimi tüm hızıyla ilerliyordu. Parça başı ödemeler giderek daha popüler hale geliyordu ve birçok okul öğretmenlere sabit maaş yerine sahip oldukları öğrenci sayısına göre ödeme yapmaya başladı. William Farish, 1792'de İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde bir öğretmendi ve sonraki nesil okul çocuklarının yıkımına yaptığı tek katkısı dışında, çoğu insan tarafından fark edilmez ve bilinmez. Farish için öğrencilerini tanımanın çok zor olduğu düşünülebilir. Her çocukla çalışmak, etkileşimde bulunmak ve günlük olarak katılmak anlamına geliyordu. Onların ihtiyaçlarına, anlayışlarına, öğrenme tarzlarına dikkat etmek anlamına geliyordu.

Bu, tanıyabileceği öğrenci sayısının bir sınırı olduğu ve dolayısıyla ne kadar para kazanabileceği konusunda bir sınır olduğu anlamına geliyordu. Böylece Farish, daha fazla öğrenciyi daha kısa sürede işlemesine izin verecek bir öğretim yöntemi buldu ve dereceleri icat etti. (Derecelendirme sistemi, örneğin montaj hattında yapılan ayakkabıların "sınıfına uygun" olup olmadığını belirlemenin bir yolu olarak fabrikalarda daha önce ortaya çıkmıştı ve eğer ayakkabılar satılabilseydi.) Notlar öğrencileri daha zeki yapmıyordu. Aslında, tam tersi bir etkiye sahiptiler: öğrenme tarzları Farish'in kullandığı didaktik, işitsel anlatım biçimiyle uyuşmayan çocukların başarılı olmasını zorlaştırdılar.

Notlar Öğrencileri Ezbere Zorladı

Notlar, öğrencilere çalışma konularına ilişkin daha derin bilgiler vermedi. Bunun yerine, notlar çocukları, konunun doğru anlaşılmasına bakılmaksızın, yalnızca testleri geçmek için gerekli ayrıntıları ezberlemeye zorladı. Notlar, eleştirel düşünme veya içgörü becerilerini teşvik etmedi, sorgulayan zihinleri desteklemedi. Bu tür davranışlar dereceli sınıflarda işe yaramaz ve birkaç nesil içinde o kadar alakasız kabul edildi ki bugün artık halk eğitiminin hedefleri arasında listelenmiyorlar. Notlar öğrencileri teşvik etmedi ya da çalışılan konuya yönelik bulaşıcı bir sevgiyi onlarla paylaşmadı. Aslında, notların normatif etkisi, herhangi bir coşku patlamasına, bir konuyu daha derine inmeye yönelik herhangi bir girişime, daha büyük bir öneme veya içeriğin pratik uygulamasına yönelik herhangi bir tartışmaya boğucu bir battaniye görevi gördüğü için tam tersi oldu.

Ancak notların yaptığı şey, William Farish'in maaşını artırırken, aynı zamanda iş yükünü azaltmak ve sınıfta geçirmesi gereken saatleri azaltmaktı. Artık bir konuyu anlayıp anlamadıklarını öğrenmek için öğrencilerinin zihnine girmesine gerek yoktu: notlandırma sistemi bunu onun yerine yapacaktı. Ve bunu iki yüz çocuk için olduğu kadar yirmi çocuk için de verimli bir şekilde yapacaktı. Farish sınıfa notlar getirdi ve dönüşüm hem ani hem de şaşırtıcıydı: içinden çıktığı Sanayi Devrimi kadar hızlı ve ezici bir devrim. Bir nesil içinde, konferans salonu/sınıf, ünlü bir düşünürün ara sıra yaptığı konuşmaların duyulduğu bir yerden sıradan günlük eğitimin yapıldığı yere dönüştü.

Notlar öğrencilere biraz yardımcı olmadıysa da ve aslında, artık tüm ulusları "aptallaştırma" gibi iyi bilinen bir etkiye sahipti. Öğretmenlerin ve okulların çalışmalarını büyük ölçüde basitleştirdiler. Böylece Avrupa'ya ve Amerika'ya şaşırtıcı bir hızla yayıldılar ve 1800'lerin başında buraya geldiler. Notlar olmadan, montaj hattı sınıfı mümkün olmazdı. Derecelerle, taşıma bandına uymayan tüm çocuk kategorileri keşfedildi ve bu yeni keşfedilen "öğrenme engelli" çocuklara teşhis koyan, tedavi eden ve iyileştiren yetişkinler için yepyeni bir istihdam alanı sağladı. Öğrenme başarısının sorumluluğu öğretmenlerden öğrencilere geçti: Çocuklar başarısız olduğunda, bu onların hatasıydı, çünkü belli ki bir kusurları veya bir tür bozukluğu vardı. Bugüne kadar "standart"ı ödüllendiren ve "farklı"yı yaralayan (tıpkı ayakkabı fabrikasında olduğu gibi) uyumsuzları ayırma ve atma süreci başladı. 

Sonunda William Farish kazandı, ancak daha sonra nesiller boyu öğrenciler için değerli bir şey kaybedildi: Rehberlik edilen öğrenme deneyimi.

Gelecek Başarılarının Öngörücü Olarak Özgüven

Ne yazık ki Farish, öğrencileri ve 1792 icadından bu yana nesiller boyu öğrenci için, notlar başarıyı öngörmez ve aslında, bir konuyu doğru öğrenmenin veya anlamanın özellikle iyi bir ölçümü bile değildir. Sınıf birincileri üzerine yapılan araştırmalar, hayatta başarılı olma veya başarısız olma olasılığının diğer herkes kadar muhtemel olduğunu bulmuştur. İşin garibi, yetişkin olarak hayata en iyi uyum sağlayanlar "ortalama öğrenciler"dir. Elbette, ebeveynleri veya öğretmenleri tarafından not ortalamalarını yükseltmek için sürekli taciz edilmediklerini, aşağılanmadıklarını veya teşvik edilmediklerini varsayarsak. Öğrenci olarak en fazla baskı altında yaşayan ve genellikle en iyi notları alan yetişkinler aynı zamanda yetişkin olarak hayatın baskıları altında ezilen kişilerdir.

Notlarla birlikte öğrenciler için başka bir korku daha geldi, ancak son birkaç 10 yılda devlet okullarında bir saplantı haline geldi “standartlaştırılmış müfredat”. Öğrencilere not vermek, öğretmenleri onları tanımaktan, onlarla bire bir çalışmak zorunda kalmaktan ve onların beceri düzeylerine ilişkin derin bir anlayış geliştirmek zorunda kalmaktan kurtarıyorsa, standartlaştırılmış müfredat onların hangi düzeyde olduğunu düşünmelerine bile gerek kalmamasına neden olur.  Ve standartlaştırılmış müfredat içinde bir normallik kavramı içerdiğinden, eğer öğrenciler iyi performans göstermiyorsa, bunun nedeni açıkça onların değil sahip olduğumuz eğitim sisteminin ve müfredatın ya da öğretmenlerin veya okulların suçu diyebilir miyiz?

Ne yazık ki çocuklarımız için standartlaştırılmış müfredatın, çocukların öğrenmesine yardımcı olmada notlar kadar başarısız olduğu kanıtlandı. Nasıl ki notlar, bir kişinin sınava girme ve ezberleme yeteneğinden başka herhangi bir şeyin ölçümü olarak marjinal olarak alakalıysa, efsanevi bir norma göre performans gösterme yeteneği, bir çocuğun yeteneklerinin ölçümü olarak önemsizdir. (Bu becerilerin hiçbirinin gerçek dünyaya pek uygulanabilirliği yoktur ve yine de öğrencilerden okul kariyerleri boyunca yapmaları istenen şeylerin büyük çoğunluğunu oluştururlar.)

Bununla birlikte, oldukça iyi bir iş çıkaran ölçülebilir bir endeks vardır. Bir çocuğun bir yetişkin olarak mutlu ve başarılı bir yaşam sürme olasılığını tahmin etmek onun benlik saygısından geçer. Ancak benlik saygısı genellikle okullarda ölçülmez (bakın burası çok önemli!) Gerçekten de bazen modern okullar, özellikle benlik saygısını en aza indirmek için kurulmuş, bunun yerine ebeveynler ve endüstriyel toplum makinesinin öğretmenleri için uyumlu, düşüncesiz küçük robotlar üretmiş gibi görünüyor. İyi Notlar adına pek çok öğretim davranışı, bir psikiyatri laboratuvarında gençlerin, özellikle de öğrencilerin hayat- iş- gelecek yönünü şaşırtmak ve özgüvenlerini sarsmak için tasarlandığını düşünmemek elde değil. 

Not Sistemine Karşı Ne Yapabiliriz? 

Ebeveynler ve öğretmenler, bu durumu değiştirmek ve öğrenme ortamlarımızı değiştirmek için birlikte çalışabilirler, bu nedenle, bir testi geçmek için kısa süreli ezber yapma yeteneği yerine, öğrenmeye yönelik bir coşku oluşturmaya vurgu yapılır. Ezberleme ve küçük ayrıntıları okuma becerisine dayalı notlar, öğretmenin öğrencinin konuya hâkim olup olmadığını, materyali anlayıp anlamadığını ve bu anlayışı diğer çalışma ve yaşam alanlarına taşıyıp taşımadığını belirlediği basit bir geçti/kaldı sistemi ile değiştirilmelidir. Başka bir deyişle, Farish'in tarihin en ünlü tembel öğretmeni olmaya karar vermesinden önceki binlerce yıl boyunca çok iyi işleyen sisteme geri dönmemiz gerekiyor.

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?