İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Kişilik, Mizaç ve Karakter Arasındaki Farklar

Doğala Doğru

Kişilik, mizaç ve karakter, psikolojide farklı duygu ve düşünce biçimlerinden bahsetmek için kullanılan üç 3 kavramdır, bu yüzden birbirleriyle çok bağlantılıdırlar.

Doğala Doğru
Ancak bu benzerlik çoğu zaman insanların anlamlarını karıştırır. Kişilik, mizaç ve karakter terimlerini doğru şekilde kullanabilmeniz için, bu üç terimi çok basit bir şekilde ele almaya çalışacağız. Ancak farklılıklarına bakmaya başlamadan önce, mizaç ve karakterin kişiliğin parçaları olduğunu, yani ikisinin de kişiliğin temel parçaları olduğunu hatırlamanız gerekir.

Mizaç: Temel

Mizaç, kişiliğinizin genlerinizden gelen doğal parçasıdır. İşte bu yüzden onu kişiliğin biyolojik ve içgüdüsel bir parçası olarak görüyoruz. Açıkçası kişiliğinizin ilk ortaya çıktığını belirler, zaten bakacak olursak her bebeğin farklı mizacı vardır. Örneğin, her bebeğin olumlu ya da olumsuz olaylara tepkisi birbirlerinden farklıdır. Bazı bebeklerin iyi bir ruh hali veya kötü bir ruh hali olması daha olasıdır. Davranışsal olarak, bu bebeklere "kolay" veya "daha zor" diyoruz. Genetik olduğu ve kalıtsal özelliklerinizden geldiği için mizacın değiştirilmesi, manipüle edilmesi veya değiştirilmesi zordur. Ancak bu, onu cesaretlendirmek veya yapmaktan kendinizi alıkoymak için çaba gösteremeyeceğiniz anlamına gelmez. Bir buzdağı olsaydınız, su altındaki parçanın bir parçası olurdu. Ve bu, sudan çıkan parçada nasıl ortaya çıktığı üzerinde hala biraz kontrol sahibi olabileceğiniz anlamına gelir.

Hipokrat ve Galen: Mizahlar

Hipokrat bir Antik Yunan doktoruydu. 4 mizaç teorisi, mizaç fikrini açıklamaya çalışan ilklerden biriydi. Bir kişinin kişiliğinin ve sağlığının 4 farklı maddenin dengesine bağlı olduğunu düşündü: Sarı safra, kara safra, balgam ve kan. Onlara kaynayan mizaçlar adını verdi. Yüzyıllar sonra Bergamalı Galen, Hipokrat'ın fikrini daha da ileri götürerek insanları mizaçlarına göre sınıflandırmış ve 4 tip insan ortaya çıkarmıştır: 

•    Choleric (sarı safra): Çabuk sinirlenen tutkulu ve enerjik insanlar.
•    Melankolik (kara safra): Kolayca sinirlenen ve büyük bir sanatsal duyarlılığa sahip üzgün insanlar.
•    Flegmatik (balgam): Soğuk ve rasyonel insanlar.
•    Sanguine (kan): Diğer insanlara karşı sevgi ifade eden ve kendilerinden emin olan mutlu ve iyimser insanlar.

Karakter: Deneyimlerinizin Yansıması

Bu, kişiliğin mizacını (kalıtsal özellikler) ve öğrendiğiniz sosyal ve eğitimsel alışkanlıkları içeren yönüdür. Yani hem kişiliğin doğal bir bileşeni hem de öğrendiğiniz bir bileşendir. Aynı zamanda hayatınızdaki deneyimlerin ve sosyal etkileşimlerin bir sonucudur, bunlardan ders aldığınız şeylerdir. Ve bu, bu alışkanlıkların mizacınız ve biyolojik yatkınlıklarınız üzerinde bir etkisi olmasını sağlar. Alışkanlıklar aynı zamanda bu yatkınlıkları ayarlar ve onları cilalayarak kişiliğinizi şekillendirir. Bu yüzden karakterin kökleri kültürdedir. Karakter, mizaç kadar kararlı değildir. Genetik olmadığı için gelişimin erken evrelerinde tam olarak ortaya çıkmaz. Aslında farklı aşamalardan geçer ve en tam şeklini ergenlik döneminde alır. Bu nedenle, örneğin sosyal eğitim yoluyla onu değiştirebilir ve üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Günümüzde insanlar bu terimi kişilikle karıştırma eğilimindeler, bu yüzden insanların onları aynı şekilde kullanması çok yaygın.

Kişilik

Kişilik, karakter (mizaç ve öğrenilmiş alışkanlıklar) ve davranışların toplanmasından gelir. Bu, bu iki şeyi aynı anda içerdiği anlamına gelir. Ve bu bağlantı aynı zamanda kişilik, mizaç ve karakter arasındaki farkları temizlemeyi kolaylaştıran şeydir. Bu yüzden ona sadece genetik mirasın bir ürünü olarak bakamazsınız. Aynı zamanda, bir kişinin etrafında dönen çevresel etkilerin bir sonucudur. Kişilik, bireyleri ayırt eden bir şeydir, yani her bireyin karakteristiğidir. Ve birçok araştırmaya göre, zaman içinde ve farklı durumlarda kararlıdır.

Kişiliği Tanımlamak

Psikolojide kişilik, bir kişinin davranış kalıplarını oluşturan duygular, algılar ve eylemler grubudur. Bu senin hissetme, düşünme veya hareket etme şeklindir. Birbirleriyle etkileşime giren, kendilerini düzenleyen ve dinamik bir sistemi şekillendiren bir süreç grubudur. Şu anda psikolojide en yaygın kullanılan ve kabul edilen iki tanım:

“Kişilik, bir organizmanın genetik ve çevre tarafından belirlenen davranış kalıplarının (mevcut veya potansiyel) toplamıdır.” Hans Eysenck (1947).
“Kişilik, bir kişinin yaşam olaylarına uyumunu karakterize eden tipik davranış kalıplarıdır (duygular ve düşünceler dahil). Walter Mischel (1976).

Ancak kişiliğin ne olduğuna dair tek ve net bir tanım yoktur. Her felsefe veya teori kendi vizyonunu ve kavramını vermiştir ve bunlar her zaman benzerdir, ancak aynı zamanda biraz farklıdır. Bununla birlikte, hepsinin ortak bir yanı vardır: Herkeste, benzer durumlarda insanları benzer şekillerde davranmaya yönlendiren belirli bir kalıp olduğunu düşünürler. Elbette bu kalıba giren ve onu şekillendiren birçok değişken var. Bu değişkenler, eğilime bağlı olarak farklı isimler alır: karakteristik, madde, kısımlar, özellikler… Asıl mesele, kişilik psikolojisinin zenginliğinin tüm bu katkılardan, teorilerden, çalışmalardan ve araştırmalardan gelmesidir. Ve daha da fazlası, bir araya geldiklerinde. Kişilik, mizaç ve karakter farklı kavramlardır. Ama değerlerinin bir kısmını bu farkta bulabilirsiniz. 
 

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?