Kültür

Sürekliliği Olan Geleceği İnşaa Etmek

Bu neden bu kadar acil? Sosyal bilim adamlarının iletişim ağları üzerine yaptıkları çalışmalar, sistemin belli bir entegre ağa geldikten sonra bu entegre ağı kuran insanların kurallarına göre değil ama kendisine özgü kurallara göre hareket ettiğini açıklıyorlar. Küresel ekonomimiz de o dönüm noktasına gelmiş durumda ve tüm araştırmacıların boşluk özellikleri olarak adlandırdıkları bu safha, olağan ekonomik modellerin ve diğer yönetim biçimlerinin ciddi düzensizleşmeye gittiğini belirtmektedirler. Bütünün yeni nitelikleri, ülkeler ve ülkeleri oluşturan toplumların aralarındaki bağları geliştirmesiyle ortaya çıkardığı sonuç, finans sistemlerinin çökmesi ve giderek artan depresyon, boşanma ve Odaklanma Eksikliği Hiperaktif Bozukluk (Attention Deficit Hyperactivity Disorder -ADHD) teşhisi konulan çocuklar olarak sıralanabilir. Bu sürecin merkezi noktalarından bir tanesi giderek doğal kaynakların kıtlaşması, çevre kirliliği, küresel değerlerin giderek yok olmasıdır ve geliştirdiğimiz yeni neslin de başarılı olduğu tek şey aç gözlülük ve bencillik. Doğa artık bu kendi kendini yok edici davranışla devam etmemize izin vermeyecek. Hepimizin gerçekle yüzleşmesi gerek ve sadece hayatın temel ihtiyaçlarına yönelik tüketim yapmasının gerekliliğini anlayarak, ona göre yiyip ona göre kendimizi kuşatmalıyız. Ancak şikâyetçi olacak bir durum yok. Bu şekilde yaşamayı hepimiz kabul etmiştik. Tüm dünya düzenin bu şekilde işlemesine katkıda bulundu. Aşama aşama son 100 yılda tüm değerlerimiz kemirildi. Herkes banka hesabının bakiyesine göre değer görmeye başladı. Ne kadar mal mülk edinirsek, ne kadar bireysel iradeyle hareket edersek o kadar toplumun gözünde değerli olmaya başladık. Bu tüketici kültürle, paranın ilim ve değerlerin üzerine çıkmasına onay vermeye başlamasıyla; toplum kendi kaderini mühürlemiş oldu. Önümüzdeki on yıl, insanoğlu kendisini düzeltmeye yönelik bir yol değişimine gidip gitmeyeceğine karar vermek zorunda kalacak. Bu değişimi üstlenirsek Doğa tekrar kendisini dengelemeye başlayacaktır ve bunun alternatifi ise bizi yok oluşa getirecek bir savaşın başlamasıdır.

İlgili Haberler

Hakkımızda

Seni Sen Yapan Değerlere Dönüş Hareketi