İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Bir Kuruluş Destanının Şiire Dökülmesi İstiklal Marşı

Doğala Doğru

Osmanlı Devleti topraklarının işgal altında olduğu bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı mücadelesi kahramanlık öyküleriyle dolu şekilde işgalcilerin topraklardan atılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan etmesiyle başarıya ulaştı.

Doğala Doğru
Kurtuluş Savaşı sürdüğü yıllarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1920’de yeni devletin kurucu meclisini açtı. Kurtuluş savaşı sürerken halkın ve askerin moralini yükseltmek ve gelecekte kurulacak devletin dış ilişkilerde kullanabilmesi için bir marşın gerekliliğini Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Genelkurmay Başkanı İsmet İnönü ve Mehmet Akif Ersoy’un da içinde olduğu Irşat Heyetlerini vurguluyordu. Bundan dolayı Kurucu meclis 25 Ekim 1920 yılında savaş sürerken milleti birbirine daha çok bağlamak ve askerin moralini yükseltmek için İstiklal Marşı yarışması düzenleme kararı alındı. İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi? İstiklal Marşı hangi zaferden sonra kabul edildi? İstiklal Marşımızın kaç kıtası vardır? Sorularını inceleyelim.
 

İstiklal Marşı Yarışmasını Kim Düzenledi?

Mecliste savaş sürerken 25 Ekim 1920 tarihinde Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde Şairlerimizin Nazar-ı Dikkatine başlığı ile Milletimizin dâhili ve harici istiklâli uğrunda girişmiş olduğu mücadeleyi ifade ve terennüm için bir İstiklâl Marşı, Umur-u Maarif Vekâleti Celilesi’nce müsabaka duyurulmuştur. Bu yarışma, 23 Kanun-ı evvel sene 1336 tarihine kadar olup bir heyet-i edebiye tarafından gönderilen eserlerden intihap olunacak, kabul edilen eserin güftesi için beş yüz lira mükâfat verilecektir. Ve yine la akal ödül beş yüz lira tahsis edilecek olan İstiklal Marşı için beste  bilahare ayrıca bir müsabaka açılacaktır. Bütün müracaatlar Ankara’da Büyük Millet Meclisi Maarif Vekâletine( Milli Eğitim Bakanlığı) yapılacaktır bildirisiyle İstiklal Marşı yarışması başlattığını duyurdu. Maarif Vekâletinin(Milli Eğitim Bakanlığı) sorumluluğunda başlatılan yarışmaya son katılım tarihi 23 Aralık 1920 olarak belirlendi. Kısa süre içinde 724 şiir yazılıp gönderildi.

İstiklal Marşı Yarışması Finaline Kalan Şiirler Nelerdir?

Heyetin 724 şiiri inceleyip aralarından 6 şiiri finale bırakmıştır. Hüseyin Suat Bey, Kemalettin Kami Bey, İskender Haki Bey, ‘‘M’’, Mehmet Muhsin Bey, AS ve Mehmet Akif Ersoy yarışmada finale kalmıştır.

İstiklal Marşı İlk Kez Kim Tarafından Okundu?

İstiklal Marşı ilk kez 1 Mart 1920 yılında Milletvekili Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından vekillerin alkışları eşliğinde okunmuştur.

İstiklal Marşı Kabulü  Ne Zaman Oldu?

12 Mart 1921 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlık ettiği oturumda Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı şiir İstiklal Marşı olarak kabul edildi.
İstiklal Marşı ne zaman yazıldı?
Mehmet Akif Ersoy şiirini Şubat 1921 yılında yazmıştır. Bu şiir Birinci İnönü Savaşı zaferine yazılmıştır. Marş kabul edildikten sonra ilk olarak askerler arasında okunmaya başlandı.


İstiklal Marşı ilk Nerede Yayınlandı?

İstiklal Marşı 17 Şubat 1921 yılında Hakimiyet-i Milliye Gazetesi ve Sebilürreşad Dergisi’nde yayınlandı. Mehmet Akif Ersoy şiirini ilk kez Kastamonu Açıksöz Gazetesine göndermiştir.

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı Yarışmasına Katıldı Mı?

Mehmet Akif Ersoy şiirleriyle tanınmış ve sevilmiş bir yazar ve milletvekilidir. Dönemin ünlü şairleri olan Ziya Gökalp, Yahya Kemal gibi milletvekili olan Mehmet Akif Ersoy ödüllü yarışma için “Ben bu yaştan sonra yarışa mı gireceğim ayıp değil mi?” Diyerek reddetmiştir. Yarışmanın kazanılacak ödülün gazilere verilmesi koşulunu koyarak dostlarının ricasını kıramayıp şiir yazmıştır.

İstiklal Marşımızın Kaç Kıtası Vardır?

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı on kıtadan oluşmaktadır.

İstiklal Marşı’nın İlk Ve Son Bestecisi Kimdir?

İstiklal Marşı’nın kabulünden sonra bestesini Ali Rıfat Bey tarafından 1924 yılında yapılmıştır. 1930 yılına kadar kullanılan bu besteden sonra Osman Zeki Üngör tarafından Batılı marş tarzındaki bestesi ile değiştirilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz.

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?