Ekoloji

Doğayı Yok Etmemiz İklim Değişikliklerine Sebep Oluyor

Fark ettiyseniz her sene iklimimiz sürekli değişiyor ve gezegenimiz bugün, Henry Ford'un dünyanın ilk kitlesel pazar otomobilini piyasaya sürdüğü 1908'dekinden 1,2°C daha sıcak. Dramatik bir rota düzeltmesi olmadan, önümüzdeki beş yıl içinde gezegensel ısınmanın 1,5°C'yi aşması söz konusu. Bu noktaya ulaşırsak, mercan resiflerinin %90'ı ölebilir, aşırı sıcak dalgaları dokuz kat daha yaygın hale gelecek ve deniz seviyeleri birkaç metre yükselecek. Tarih boyunca, iklim değişiklikleri hakkındaki araştırmalar, konuşmalar, karbonsuzlaştırmaya, yani fosil yakıt kullanımının azaltılmasına ve yenilenebilir kaynaklara yatırım yapılmasına dair odaklandı, elbette bu önemli olsa da yeterli değildi. %100 temiz enerjiye geçsek bile, doğa ile sürdürülemez ilişkimizi de ele almadıkça sıcaklıklar yükselmeye devam edecek.

Ormanlarımız, tarlalarımız, ağaçlarımız kısacası bitkilerin olduğu her yer fotosentezin sessiz mucizesi sayesinde doğal iklim düzenleyicileridir. Ancak bu araziyi ormansızlaşma, aşırı otlatma ve aşırı tarım yoluyla bozduğumuzda, bu ekosistemlerde depolanan karbonu serbest bırakırken, gelecekteki emisyonları depolama kapasitelerini azaltırız. Zaten tüm doğanın %50'sini tarım arazisine, şehirlere ve yollara dönüştürdük. Bozulmamış doğa, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbon emisyonlarımızın yüzde 25'ini emdiği için bu çok endişe vericidir, doğa daha da bozuldukça bu sayı her yıl düşmektedir. Sürdürülebilir olmayan arazi kullanımı ve tarım, atmosfere salınan tüm sera gazlarının yaklaşık dörtte birinin kaynağıdır. İnsan tarafından yönetilen topraklar, iklim krizini hafifletmek için güçlü bir araç olabilir; bunun yerine, hızlandırıyorlar.

Bilim İnsanlarının Çalışmaları Bizi Uyarıyor

Bilim İnsanları, doğanın iklimi stabilize etme potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için türünün ilk örneği olan Doğal İklim Çözümleri için Üstel Yol Haritasını yayınladılar. Bu raporda, Doğa için Karbon Yasası olarak bilinen yeni bir yol gösterici ilke öneriyoruz: Gezegensel ısınmayı sınırlamak ve 1,50C'yi görüş alanımızda tutmak için, 2030 yılına kadar net sıfır kara sektörü emisyonlarına ulaşmalı, ardından yıllık 10 milyar ton negatif emisyona ulaşmaları gerektiğini ve bunlar hakkında bir planı olduklarını öne sürdüler, üstelik tüm bunlar kanıtlanmamış teknolojiler veya bilim kurgu jeomühendislik projeleri gerektirmiyor. Bunun yerine, birçoğu asırlık olan ve hızla ölçeklenebilen, kanıtlanmış koruma önlemlerinin bir araç setine dayanmaktadır.

Doğayı Kurtarmak İçin Yapabileceğimiz Çok Şey Var

İlk olarak, yaşamlarımız içinde yeniden büyüyemeyen “kurtarılamaz” yerlere öncelik vererek, bozulmadan kalan karbon açısından zengin ekosistemleri koruyun. İkincisi, turbalıklar ve yağmur ormanları olmak üzere halihazırda kaybedilen yüksek karbonlu ekosistemleri restore etmek. Üçüncüsü, çalışma alanlarını nasıl yönettiğimizi düzeltmeliyiz: tarım arazileri, ağaçlık araziler ve otlaklar. Kabaca %80 kara bazlı emisyon azaltımı, ormansızlaşmanın en büyük itici gücü ve emisyonların başlıca itici gücü olan küresel gıda sisteminin dönüştürülmesine bağlıdır. Bu dönüşüm hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya olmalıdır, neredeyse herkesin oynayacağı bir rol vardır. Büyük şirketler tedarik zincirlerini yeniden gözden geçirmeli, finans kuruluşları ise sermayeyi bozan ve yok eden şirketlerden yenilenen ve eski haline getiren şirketlere kaydırıyor. Aynı zamanda, hükümetler iyi davranışları ödüllendirmek ve kötülüğü caydırmak için ekonomik teşvikler kullanmalıdır; bu, sübvansiyonları ağır sanayiden uzaklaştırmayı, iklim dostu tarım ve otlatmaya yatırım yapmayı ve sürdürülemez mallar üzerindeki ithalat kısıtlamalarını geçirmeyi içerir.

Taban düzeyinde, toprak sahipleri ve yöneticiler tarafından yapılan mütevazi değişikliklerin muazzam toplu etkileri olabilir. Örneğin, çiftçiler, ağaçları ekili alanlara entegre ederek, gübreleri daha verimli kullanarak ve düşük işlemeli toprak yönetimini benimseyerek üzerlerine düşeni yapabilir ve aynı zamanda geçim kaynaklarını iyileştirebilirler. Küresel ormanların, çiftliklerin ve meraların sadece %20'si daha yeşil uygulamalara geçerse, iklim etkisi 1,7 milyar otomobilin yoldan kaldırılmasına benzer. Özellikle, iklim açısından akıllı birçok tarım uygulaması mahsul verimini düşürmez, çoğu durumda, ısı dalgalarına ve kuraklığa karşı direnci artırarak üretimi destekleyebilirler.
 

İlgili Haberler

Hakkımızda

Seni Sen Yapan Değerlere Dönüş Hareketi