İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Asperger Sendromu Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Doğala Doğru

Asperger Sendromu Nedir?

Asperger sendromu genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan genetik geçişli bir sorundur.
Asperger sendromu, dil ve iletişim kullanımı ve sosyal etkileşim kalıpları üzerinde etkileri olan bir grup nörogelişimsel bozukluktan biridir. Bu arada Asperger bozukluğu daha önce ayrı bir otizm spektrum bozukluğu olarak tanımlanıyordu (diğerleri arasında otistik bozukluk, Rett sendromu, çocuklukta dezintegratif bozukluk ve yaygın gelişimsel bozukluk) ancak Asperger sendromunun daha hafif düzeyde olduğu düşünülse de, veya daha yüksek işlevli, bu spektrumun aralığı.

Asperger sendromunun ayrı bir klinik varlık olarak mı kabul edilmesi gerektiği, yoksa sadece yüksek işlevli bir otizm biçimini mi temsil etmesi gerektiği konusunda hala bazı tartışmalar var. Asperger sendromu adını, durumu ilk kez 1944 yılında tanımlayan Avusturyalı bir çocuk doktoru olan Dr. Hans Asperger'den almıştır. Dr. özel bir ilgi ve beceriksiz hareketler. “Belirli konulara yönelik saplantılı ilgileri ve bilgileri nedeniyle, çocuklara "küçük profesörler" adını verdi. Asperger sendromlu çocuklar ve yetişkinler çok çeşitli semptomlar yaşarlar ve hiçbir vaka tam olarak aynı değildir. Bazı bireyler günlük yaşamlarına müdahale etmeyen küçük sorunlarla karşılaşacak, bazıları ise akademik, sosyal ve işyeri ortamlarında işlev görmekte zorlanacak. Asperger'in semptomlarını bilmek, ebeveynlere ve hastaların kendilerine doğru bir teşhis koymalarına yardımcı olabilir.

Asperger'in Yaygın Belirtileri ve Belirtileri

Asperger'in birçok belirti ve semptomu vardır. Çocuğunuz sadece birkaç, birkaç veya tüm belirtileri gösterebilir.

Sosyal Belirtiler

Asperger sendromunun açıklayıcı bir işareti, sosyal durumlarda zorluk yaşamaktır. Asperger'in sosyal etkileşimi veya iletişimi etkileyebilecek yaygın belirtileri şunlardır:

•    Arkadaşlık kurma veya sürdürme sorunları
•    Sosyal durumlarda izolasyon veya minimum etkileşim
•    Zayıf göz teması veya başkalarına bakma eğilimi
•    Hareketleri yorumlamada sorun
•    Mizah, ironi ve alaycılığı tanıyamama
•    Uygunsuz davranışlar veya tuhaf tavırlar
•    Empatiyi ifade etme, duyguları kontrol etme veya duyguları iletme sorunları
•    Sağduyu eksikliği
•    Tek taraflı konuşmalar yapma eğilimi (kendisi hakkında)
•    Belirli konulara hayranlık
•    Bilginin gerçek olarak yorumlanması
•    Sıkı bir program veya rutin tercihi
Asperger'li bir yetişkin veya çocuk tüm bu belirtileri göstermeyebilir, ancak genel olarak sosyal durumlarda mücadele etme eğilimindedir.

Bazı insanlar bir çocuğun semptomlarını basit bir kaba davranış olarak yorumlayabilir. Örneğin, Asperger'li kişiler yalnızca kendileri hakkında konuşabilirler. Birinin rahatsız, ilgisiz veya rahatsız olduğunu fark etmeyebilirler. Sosyal ipuçlarını her zaman tanımadıkları için, kilise ayini gibi uygun olmayan zamanlarda yüksek sesle konuşabilirler. Asperger'li bir kişi belirli bir konu hakkında takıntılı bir şekilde konuşabilir. Örneğin, farklı çiçek türlerini veya spor istatistiklerini okuyabilir.

Dil ve Konuşma Sorunları

Diğer otizm spektrum bozukluklarının aksine, Asperger'li bir kişi tipik olarak konuşma gecikmesi yaşamaz. Ancak onları diğerlerinden ayıran belirli dil davranışları vardır. Asperger'li bir çocuk veya yetişkin aşağıdakileri gösterebilir:

•    Yazılı, resmi veya "robot" bir konuşma türü
•    Konuşurken çekim eksikliği
•    Tekrarlayan konuşma
•    Dili sosyal bağlamda kullanmada sorun
•    Yüksek sesle veya tiz konuşma

Asperger'li bireyler tipik olarak gelişmiş bir kelime dağarcığına ve iyi dilbilgisi becerilerine sahiptir, ancak dili sosyal durumlarda uygun şekilde kullanamayabilirler. Asperger'li bir çocuğun konuşma şekli dışarıdan biri için alışılmadık gelebilir. Yüksek sesle, çok monoton veya ritmik bir şekilde konuşabilirler.  

Bilişsel Davranışlar

Tipik olarak, Asperger'li çocuklar ve yetişkinler normal ila ortalamanın üzerinde zekaya sahiptir. Bazıları akademik olarak başarılı olurken, diğerleri mücadele edebilir. Asperger'li kişilerde bazı ortak bilişsel özellikler şunlardır:

•    Üstün bir ezber hafızası
•    Teknik veya olgusal bilgileri anlama becerisi
•    Soyut bilgileri absorbe etmede sorun
•    Ayrıntılara odaklanma eğilimi, bu da “büyük resmin” kaçırılmasına neden olabilir.

Asperger'li çocuklar odaklanmada sorun yaşayabilir veya okuma, yazma veya matematik becerilerini etkileyebilecek sözel olmayan öğrenme güçlüğü yaşayabilir. Yine de, birçoğunun herhangi bir bilişsel sorunu yoktur.

Fiziksel Belirtiler

Asperger'li çocuklar aşağıdaki gibi fiziksel semptomlar yaşayabilir:

•    Motor becerilerde gecikme
•    Garip hareketler
•    Koordinasyon ile ilgili sorunlar
•    Yüksek seslere, kokulara, giysilere veya gıda dokularına duyarlılık
Asperger'li çocuklar sakar veya garip görünebilir. Top yakalamak veya oyun alanında maymun çubuklarında sallanmak gibi basit aktivitelerde sorun yaşayabilirler. Ancak bazı çocukların motor beceri sorunları yoktur.

Asperger Sendromuna Ne Sebep Olur?

Asperger sendromunun otistik bozukluklardan biri olduğu sonucu kabul edilirse, Asperger sendromunun nedenlerinin otizmin nedenleri ile aynı olması beklenir. Kalıtsal (genetik) bir bileşenin rol oynadığına inanılsa da otistik bozuklukların kesin nedenleri belirlenmemiştir. Bu fikri destekleyen Asperger sendromunun ailelerde de görüldüğü gerçeğidir. Bazı durumlarda, otistik bozukluklar toksik maruziyetler, teratojenler, hamilelik veya doğumla ilgili sorunlar ve doğum öncesi enfeksiyonlarla ilişkili olabilir. Bu çevresel etkiler, altta yatan genetik kusurun şiddetini değiştirmek veya potansiyel olarak artırmak için birlikte hareket edebilir. Bazı uzmanlar, otizmde aşıya maruz kalmanın (özellikle kızamık aşısı ve timerosal, bazı aşılarda kullanılan bir cıva koruyucusu) gibi durumların bir rolü olduğunu öne sürmüşlerdir. Bununla birlikte, epidemiyolojik kanıtların ezici çoğunluğu, bağışıklama ve otizm arasında bir ilişki olduğuna dair hiçbir kanıt göstermemektedir ve uzmanlar bu teoriyi itibarsızlaştırmıştır.

Asperger Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?

Her vaka farklı olduğu için her çocuğun ihtiyacına göre tedavi planları oluşturulmalıdır. Bu ihtiyaçlar değiştikçe zaman içinde ayarlanmalıdır. Asperger Sendromunun tedavisi genellikle şunları içerir:

•    Sosyal beceri eğitimi
•    Davranış destekli programlar
•    Bilişsel davranışçı terapi
•    Ebeveyn eğitimi ve eğitimi
•    Konuşma-dil terapisi
•    İş terapisi
•    Özel eğitim sınıfları
•    İlaç tedavisi

Kaynak: 1
 

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?