İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Okul Öncesi Dönemde Teknoloji Kullanımı

Doğala Doğru

Teknolojinin okul öncesi eğitimde kullanılması konusunda çocuklar için, ne kadar, nerede ve nasıl kullanıldığı çok önemlidir. Hatta çoğu zaman erken çocukluk döneminde teknolojinin kullanılmasının zararlı olabileceği hala tartışılmaktadır.

Doğala Doğru
Teknolojinin doğru kullanılması, hazırlanan programın her bir çocuk için ayrı şekillerde düzenlenmiş olmasıyla ilgilidir. Okul öncesi dönemde, teknolojinin çocukların gerekli ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağı şu an için tartışma konusudur.

Fiziksel anlamda hareket gerektiren oyunları, sosyalleşme becerilerini ve doğal ortamdaki aktiviteleri azaltacağı; sanat, müzik, dans gibi becerileri, belli bazı sosyal etkinlikleri gibi durumları azaltacağı düşünülmektedir. Diğer yandan ise, insanlar söyleyip yaptıkları şeyleri çok zor unuturlar. Örneğin; anahtarınızı her zaman nereye koyduğunuzu unutuyor olabilirsiniz ya da telefonunuzu. Eğer bu durumu çok yaşıyor ve artık bir çözüm yolu arıyorsanız yapmanız gereken iş çok kolay. Anahtarınız ile işiniz bittiği zaman, "anahtarımı masaya koyuyorum", dediğinizde anahtarınızı unutma oranınız neredeyse çok az. Çünkü, hem görsel hem de işitsel hafızanızı harekete geçiriyorsunuz. Göz unutsa bile, kulak hatırlatmaya başlıyor. Bu sayede okul öncesi eğitimde çok ortamlı öğrenme durumlarının elde edilmesi gereğini açıkça ortaya görülmektedir. Okul öncesi eğitimde kullanılmakta olan araç ve teknolojiler içinde en kapsamlı ve en fazla kullanılan materyal bilgisayar olsa da, bundan başka teknolojiler de mevcuttur. Lakin bu materyaller içinde en çok kullanılanı televizyondur. Bilgisayar ve televizyonun dışında; projektörler, radyo, elektronik işlevli oyuncaklar, projektör, kamera ve fotoğraf makinesi gibi teknoloji materyalleri uygun olan ortamlarda kullanılırsa okul öncesi eğitimde etkili olmaktadırlar.

Teknoloji ne olursa olsun uygun mekan ve zamanda kullanılmalı ve eğitsel anlamdaki etkileri bilinmelidir. Okul öncesinde teknoloji, öğrenebilmeyi eğlenceli hale getirmekte ve gerçek hayatın her an sunamayacağı etkili ve çok fazla sayıdaki yaşantıyı çocuklara sunabilmektedir. Televizyon, çocukların hayal gücünü ve yaratıcılıklarını geliştirebilir niteliktedir. (Elbette belirli sınırlar ve kurallar çerçevesinde.) Erken çocukluk dönemi, çocuğun bilmesi gereken temel kavramları öğrendiği dönemdir. Bu yanıyla öğrenmenin en dip temelini  deneyimler ve kazanımlar (somut) oluşturmaktadır. Günlük hayatta çocukların kullandığı kavramları en etkili olarak öğrenebilmeleri için çeşitli materyaller yardımcı olmaktadır. Bunlardan diğer birisi de bilgisayarlar, tabletlerdir. Bu materyallerin eğitimde kullanılması konusundaki aktiviteler sınırlı sayıda iken, okul öncesi dönem için olanlar ise daha da sınırlıdır. Bilgisayar ve tabletler en hızlı öğrenim aracı olarak da görülmektedirler. Erken çocukluk döneminde bu materyallerle eğitim, zihinsel eğitim, dilsel gelişim, sözlü ve sözsüz yetenekler ile kavram gelişimi, hızlı problem çözme becerilerinde etkili olmaktadır. Bu dönemde çocuğunuza sağlanabileceğiniz bu aktiviteler, çocuğunuzun gelişimini doğrudan olumlu yönde etkileyecektir. Teknolojinin olumlu yanları dışında erken çocukluk dönemi için olumsuz yanları da bulunmaktadır. Dolayısıyla bilgisayarlara erişebilmenin kolay oluşunun; çocukların hırslı olmasını, ustalığı öğrenmesini, sosyal uyumluluklarını ve zor koşullarda hayatta kalabilmeyi öğrenmelerini engellediğini düşünülmektedir. Aynı zamanda üç yaşın altındaki çocukların teknolojiden uzak durmaları gerektiği de tartışılmaktadır. Çünkü; üç yaş üzeri çocukların işlem öncesi dönemde olduklarından dolayı ve somut işlemlere ve durumlara ihtiyaç duymaları, hareketsel ve psikomotor becerileri açısından "sözel" bir dinleyici olamayacakları, hareketli, değişken ortamlarda ihtiyaçlarının olduğu bilinmektedir. Ancak okul öncesi dönemde teknoloji kullanımının, çocukların akademik becerilerine ağırlık verememelerine neden olabileceği ve gelişimsel etkinliklerinde de bir ihmalin ortaya çıkarabileceği kesinlikle dikkate alınmalıdır. Sonuç olarak; okul öncesi eğitimde teknolojinin düzenli ve kurallı kullanılıp, kullanılmayacağı , kullanılacaksa eğer nasıl kullanılacağı konularının açıklığa sağlıklı bir şekilde kavuşturulması gerekmektedir. Belki de bu şekilde bir sorunu çözmede, teknolojiyi programlarla pekiştirmek olumlu katkılar sağlayacak ve çocuk açısından büyük bir önem taşıyacaktır.

Belirli kurallar ve sınırlar çerçevesinde verilen eğitimlerde, çocuklar için hedeflenen konuların pekiştirilmesi için teknoloji iyi bir araç olacaktır. Lakin fazlası, sadece zarar olacaktır. Burada asıl amaç çocukların eğitim seviyelerini ileriye getirmek olmalıdır, zaman ihlali kesinlikle olmamalıdır. O nedenle yaptığınız ve yapacağınız işlemlerdeki dozajlama çalışmalarına çok özen göstermelisiniz. Belki de çocuğunuzun asıl ihtiyacı olan gerçek Dünya, yani doğadır. Ona gerçek Dünya'yı öğrettikten, yaşamın gereklilik ve zorluklarını gösterdikten sonra çocuğunuzu teknoloji ile tanıştırabilirsiniz. Bu sayede hem siz hem de çocuğunuz kendisinin ve çevresinin farkında olacaktır.

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?