Sağlık

Kan Tahlili Sonuçlarının Terimleri ve Açıklamaları

Tam kan sayımı anlamına gelmektedir. Kandaki tüm şekilli elemanlarının ölçümünün genel adıdır. RBC (Red Blood Cell); kandaki eritrosit (alyuvar) sayısının doğrudan ölçümüdür.Bunlar oksijen taşıyan hücrelerdir. Eritrosit Normal Aralığı : Erkeklerde 4.7 - 6.1 milyon hücre/ µL Kadınlarda 4.2 - 5.4 milyon hücre/uL Hemoglobin. Kanda bulunan toplam hemoglobin miktarını göstermektedir. Kanda varolan oksijenle birleşmiş alyuvarlardır. Hgb Normal Aralığı : Erkeklerde 14-18 g/dL Kadınlarda 12-16 g/dL Hematokrit. Kandaki hemoglobin ve eritrosit miktarını gösterir. Anemi, lösemi, kan kaybı gibi durumlarda azalırken vücudun su kaybettiği durumlarda (örneğin ishal) veya polisitemi'de artar. Hematokrit Normal Aralığı : Erkeklerde %42 - %52 Kadınlarda %37 - %47 Platelets, yani trombosit sayısı. Pıhtılaşmayı sağlayan hücreleri gösterir. Demir eksikliği anemisi ve akut enfeksiyonlarında trombosit sayısına bakılır. Trombosit sayısı düşükse bu trombositlerin hızla parçalandığı ya da az yapılmakta olduğu anlamına gelir. Her ikisi de kanamanın durmamasına neden olur. Trombosit sayısı yüksekse (trombositoz) bu da fazla üre MPV değeri yüksekse, trombosit yapımının hızlandığı ve trombosit hücrelerinin yapım veya yıkımında sorun olduğunu belirten kan hastalıklarının göstergesidir. MPV değerinin düşüklüğü ise kemik iliğinde trombosit yapımı ile ilgili bir problem olduğuna işaret edebilir. Kandaki trombositlerin dağılım genişliğini gösterir. Oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin ortalama büyüklüğüdür. Tam kan sayımında önemli olan bir bulgudur. Eritrositlerdeki hemoglobin ortalama miktarını gösterir. Büyük eritrositler yüksek MCH gösterirken, küçük eritrositlerde MCH değeri daha düşüktür. MCH Normal Aralığı : Erkeklerde ve Kadınlarda 27 - 31 pg Kırmızı kan hücrelerindeki (yani eritrositlerdeki) toplam hemoglobin miktarını gösterir. Azalan MCHC (hipokromi), demir eksikliği anemisi ve talasemi gibi eritrositlerin içindeki hemoglobin miktarının azaldığı durumlarda görülür. Artan MCHC (hiperkromi), yanıklarda ve daha nadir bir konjenital bozukluk olan herediter (kalıtsal) sferositoz gibi hemoglobinin eritrosit içinde anormal derecede yoğunlaştığı durumlarda görülür. MCHC Normal Aralığı : Erkeklerde ve kadınlarda %33 - %37 Beyaz kan hücrelerinin lökosit sayısı. Beyazküreler yanı akyuvarlarımızın sayısını belli eder. Vücudun savunmasında ve bağışıklığında görevlidir. Enfeksiyon hastalığı veya lupus gibi kronik iltihabi hastalıklarda ve lösemi de yükselir. Çok düşükse lökosit yapımını bozan ciddi bir hastalık vardır. Örneğin bazı kanserlerde, kemik iliği hastalarında, AIDS'te lökosit miktarı düşüktür. C Reaktif Protein. Normalde insan vücudunda düşük değerlerde bulunan bir proteindir. İltihaba tepki olarak karaciğer tarafından üretilen bir maddedir ve enfeksiyon belirtisi olan kan değeridir, hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlarda artar. Bakteriyel enfeksiyonlarda çok daha fazla arttığı görülür (50 üstü). Viral enfeksiyonlarda ise çoğunlukla maksimum 30-40’ın üzerine çıkmaz, Nötrofiller., Bakteriyel enfeksiyonların arttığı durumlarda yükselir. Nötrofil yüzdesidir, bu hücrenin ana işlevi, vücuda zararlı olan yabancı materyalleri bulmak ve tahrip etmektir. Lenfosit yüzdesi. Bu hücreleri bağışıklık yanıtının humoral kısmını oluştururlar. Viral enfeksiyonlarda ve bazı kronik hastalıklarda düşer. Monosit yüzdesi. Bu hücreler fagositoz yapma yeteneğindedir ve lenfositlerle direkt veya indirekt yoldan bağışıklık sisteminin regulasyonunda önemli rol oynarlar. Eozinofil Yüzdesi. Yabancı maddeleri yok etme görevinde olan hücrelerin yüzdesini gösterir. Alerji ve parazitik hastalıklarda bakılır. Bazofil Yüzdesi. Bazofillerin de fagositoz yeteneği vardır ama asıl fonksiyonunu, çeşitli maddeler salgılayarak gösterir.

İlgili Haberler

Hakkımızda

Seni Sen Yapan Değerlere Dönüş Hareketi