İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Manipülasyon Nedir? Manipülasyon Teknikleri Nelerdir?

Doğala Doğru

Manipülasyon Nedir?

Manipülasyon, yakın ilişkileri zayıflatabilir ve manipülasyon kurbanını iseniz güçsüz, kafası karışmış ve hüsrana uğramış hissetmesinize neden olabilir. Yine de bazı insanlar farkında olmasan zaman zaman başkalarını manipüle eder. Ve bazı duygusal manipülasyon tanımları o kadar geniştir ki, herhangi bir davranışa, hatta bir bebeğin yemek için ağlaması kadar zararsız bir şeye bile uygulanabilirler. Manipüle Latince "ele sığan" manipulus kelimesinden gelen ve Fransızca kökenli olan manipüler kelimesi, dilimizde "yönlendirmek ve etkilemek" anlamına gelir ve mecazi anlamda asıl anlamından uzaklaşır. En genel tanımıyla, kişinin düşünce ve duygularını başka bir kişi tarafından çeşitli yöntemlerle değiştirmeyi amaçlayan sosyal bir etkidir. Bu etkiyi kullanan kişilere “manipülatör” denir. 

Manipülasyon, karşı tarafın kendi istek ve arzularını kabul etmesini sağlamak için kişinin duygu ve düşüncelerini yönlendirme veya değiştirme girişimidir. Bu durumda manipülatörler çıkarları doğrultusunda herhangi bir duruma yönelirler. Manipülasyon, psikoloji ve ekonomide iki farklı anlamda karşımıza çıkar. 
Psikolojik manipülasyon; İnsanları iradeleri dışında etkilemelerini ve bilgilerinin ötesinde yönlendirmelerini sağlar. Bu durum insanların davranışlarında farklılıklara ve değişikliklere neden olur.
Finansal manipülasyon; insanları kandırarak menkul kıymet almaya veya satmaya ikna etmek demektir. Menkul kıymet piyasalarında arz ve talebin karşı karşıya gelerek fiyat belirleme sürecini doğrudan engelleyen durumdur. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre manipülasyon suçtur.

Manipülasyon Teknikleri Nelerdir?

1) Güven Eksikliğini Kullanma Tekniği

Hepimizin sevmediğimiz özellikleri var. Genellikle bu özellikleri gizlemeye veya inkar etmeye çalışırız. Manipülatörler ise bu eksiklikleri öğrenir öğrenmez özgüvenimizi düşürme yöntemine başvururlar. Benlik saygısı düşük olan insanlar daha savunmasızdır. Manipülatör ya çarpar ya da kişinin eksikliklerini ortaya çıkarır. Bu durumda, manipüle edilen kişi istekleri kabul etme eğilimindedir.

2) Yalan Tekniği

Özellikle dolandırıcıların kullandığı yalan söyleme tekniği, gerçeklikten uzak bir dünyanın kurulmasıyla başlar. Gerçek olaylar ve durumlar, bilinen tüm gerçekler çarpıtılarak gerçeğe yakın olası bir dünya yaratılır. Hayatın geçiş dönemleri olan yeni iş, evlilik kararı veya girişimcilik gibi adımlarda çokça kullanılan bir tekniktir.

3) Tek Çözüm Tekniği

Çalışma ortamınızda veya arkadaş grubunuzda rahatlıkla görebileceğiniz bu manipülatörler, öncelikle yapay bir problem üretirler. Çevresindekilerin soruna tepkilerini ölçer ve ondan yardım istemesini bekler. Durum karşısında paniğe kapılan ve sorunu zihinlerinde büyüten mağdurlar, tek çare olarak manipülatörden yardım isterler. Böylece panik içindeki mağdur, manipülatörün isteklerini kabul edebilir hale gelir.

4) Para Çekme Tekniği

Çoğu zaman en çok sevdiğimiz şeyler en büyük zayıflıklarımız haline gelebilir. Bu durumda devreye giren manipülatörler, isteklerini yerine getirmek için insanları sevdikleri şeylerden mahrum etme tekniğini uygulayabilirler. Ebeveynlerin çocuklarına, çiftlerin ve arkadaşlarının birbirlerine ve iş ortamında hiyerarşik bir yapıda uyguladıkları bir yöntemdir. Duygusal şiddeti tetikleyen bu yöntem, beraberinde muhtaçlık hissini de getirir.

5) Daha Fazlasını İsteme Tekniği

“Kör yakalama tekniği” olarak da bilinen bu teknik; Herhangi bir ilişki biçiminde görünebilir. Mağdurun kötü biri olmak istememe güdüsü kullanılır. Manipülatör başlangıçta kurbanın kabul edemeyeceği kadar büyük bir istekte bulunur. Olası bir 'hayır' yanıtı alacağı ilk tekliften sonra sıra asıl isteğine gelir. İlk istekten daha küçük olan bu istek incitmemek ve her isteğe 'hayır' diyen kişi olmamak için mağdur tarafından kabul edilir.

6) Müttefik Duruş Tekniği

Samimi manipülatörümüz bu teknikte nazik ve ılımlı bir karaktere sahiptir. Kurbanıyla samimi ve samimi konuşmalar yapar. Bu sayede yakınlık sağlar. Kişiyi tanıdıktan sonra, saygı duyduğunuz düşünürlerden veya liderlerden bahseder. Böylece bu düşünürlerin görüşlerini kendi iradesiyle birleştirir. Mağdurun nihayet ikna olma olasılığı büyük ölçüde artar.

7) Duygu Kullanım Tekniği

Hemen hemen hepimizin duygusal olarak karşı koyamadığımız bazı durumları ve insanları vardır. Böyle anlarda duygusal durumlardan yararlanma durumu ortaya çıkabilir. Bu durumun sonucu mağdur için ağır olacaktır. Duygusal olarak tehdit edilen, yakalanan kişiler; Normalde yapmayacakları birçok şeyi baskı altında yapabilirler. Ruh hali ve psikolojisi iyi durumda olmayan kişiler için ciddi risk taşır.

8) Korkutma ve Gevşeme Tekniği

Bu teknikte manipülatör, kurbanın en büyük zayıflıklarını belirler ve en çok korktuğu şeyi önerir. Kısa bir süre sonra mağduru sakinleştirerek sorunu çözeceğini söyler. Koruyucu bir tavırla yaklaştığı kurbanda bir hayranlık duygusu uyandırır. Böylece mağdur, manipülatöre itaat ederek isteklerini yerine getirme eğilimindedir.

Hangi İnsanlar Manipülasyona Açıktır?

•    Herkesi memnun etmeye çalışanlar,
•    İyi niyetli ve merhametli olanlar,
•    Çevresi tarafından onaylanmaya ve kabul edilmeye çalışanlar,
•    “Hayır” cevabını vermekte zorlananlar
•    Benlik algısı düşük olanlar, fedakâr düşünenler,
•    İnisiyatif almayı zor bulan ve kontrol edilmeyi sevenler,
•    Tartışma ortamlarından çekinenler ve reddedilmekten korkanlar,
•    Düşük benlik saygısı olan insanlar
 

Kaynak: 1

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?