İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Orta Yaşlı Kadınlarda Depresyon

Doğala Doğru

Depresif bozukluklar dünya çapında bir ruh sağlığı sorunudur.

Doğala Doğru
Refah üzerindeki etkileri son derece yüksektir ve engelleyici hale gelebilir. Bu bozuklukların etki ettiği mekanizmalar, en azından kısmen, farklı sosyal tabakalar veya gruplardaki insanların oranlarındaki farklılıkları açıklar. Bu yazıda, özellikle orta yaşlı kadınlarda depresyonun kendini nasıl gösterdiğine bakacağız. Bu yazıda kadınların bu bozukluğa karşı savunmasızlığını artıran değişkenlerin yanı sıra nedenlerini ve tetikleyicilerini analiz edeceğiz.

Depresyonun Biyolojik Nedenleri

Depresif bozukluklar tek bir nedenin ürünü değil, birbiriyle etkileşim halinde olan birkaç faktörün ürünüdür. Bu etkileşimin temelinin biyolojik unsurlarda bulunduğunu söyleyebiliriz, çünkü bunlar organizmanın adaptasyonunu düzenler ve yapılandırır.Bir yandan, genetik faktör belirleyicidir. Aslında, genetik yatkınlık, majör depresyon ve diğer depresif bozukluk vakalarının yaklaşık yarısını açıklar. Bu, mevcut bir hastanın birinci dereceden akrabasıysa, bir kişinin bu bozukluklardan birinden muzdarip olma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir. Biyolojik nedenler içinde, nörotransmitterlerdeki bir dengesizlik önemli bir rol oynar. Beynin işleyişini değiştirir ve ruh halini olumsuz etkiler.

Elbette bunlar hepimizin maruz kaldığı faktörler farklıdır. Bununla birlikte, kadınlar daha önce açıklananlara ek olarak başka biyolojik değişkenlerle karşı karşıyadır. Gerçekten de, kadınlar yaşam döngüleri boyunca önemli hormonal değişiklikler yaşarlar. Çoğu durumda bunlar komplikasyonsuz olarak özümsenseler de bazen depresif durumları tetikleyebilirler. Ergenlik, menarş (ilk dönem), hamilelik ve menopoz, bir kadının hayatındaki önemli anlardır. Bu evrelerin ortasında önemli hormonal değişiklikler meydana gelir. Bununla birlikte, daha önce de belirttiğimiz gibi, kadınlar genellikle kalıcı etkiler olmadan uyum sağlamayı başarır. Zorluklar, hormonal değişiklik, genetik yatkınlık gibi başka bir faktörle bağlantılı olduğunda ortaya çıkar.

Orta Yaşlı Kadınlarda Depresyonun Sosyal Nedenleri

Sosyal nedenler, orta yaşlı kadınlarda depresyon riskine en önemli faktörlerden katkıda bulunur. Aslında, kadınların depresyon gibi duygudurum bozuklukları geliştirme riskini artıran toplum ve klişelerdir. İşlere ve eğitim fırsatlarına sınırlı erişim, kadınların yaşamlarında hayal kırıklığına neden olabilir. Gerçekten de, orta yaşta bir kadın, çabalarına ve özverisine rağmen, hak etmesine rağmen belirli bir role veya pozisyona erişemediğini üzülerek anlayabilir. Ayrıca bu aşamada kadınlar, kalıp yargılar ve toplumsal cinsiyet rollerinin baskısı altındayken gençliklerinde aldıkları kararların sonuçlarını da yaşayabilmektedirler. Örneğin, bir kariyer seçmek veya mesleğini bırakıp kendilerini eve adamak. Bu tür koşulların farkında olmak, daha ciddi rahatsızlıklara dönüşme potansiyeliyle birlikte derin üzüntü ve çaresizlik duygularına neden olabilir.

Toplumsal cinsiyet rolleri, kadınlara evi yönetme ve çocuklara bakma sorumluluğunu da verir. Bu, kötü yönetilirse zihinsel sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen ek bir iş yükü ile ilişkilidir. Yukarıdakilere ek olarak, toplumda özellikle kadınları etkileyen belirli şiddet türleri vardır. Kadın cinayetleri, cinsel şiddet ve aile içi şiddet başlı başına ciddi olgulardır. Ayrıca, depresif bozuklukların gelişimi de dahil olmak üzere hem mağdurlar hem de aileleri üzerinde zararlı etkileri vardır.

Depresyonun Bireysel Nedenleri

Yukarıdakilerin tümüne ek olarak, orta yaşlı kadınlar risk faktörü olarak hareket edebilecek kişisel özelliklere sahiptir. Yaşamın bu aşamasında, birkaç yıl boyunca sürekli psikolojik baskıya katlanmış olabilirler. Aslında, birçok kadın iş, aile, sosyal ve finansal gibi alanlarda yıllarca olumsuz duygulara, strese ve endişelere katlanır. Orta yaşta, bu tür baskıların bir sınıra ulaşma ve sonunda depresyon belirtileri oluşturma riski artar Ayrıca bu yaşta, kadınlar zayıf başa çıkma stratejilerinin sonuçlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Örneğin, destek ağlarının olmaması ve madde kullanımı gibi kaçınma stratejilerini kullanmaları veya sevdiklerini endişelendirmemek için kendi semptomlarını inkar etmeleri, mevcut risk faktörlerinin şiddetini artırmaktadır.

Pek çok kadın, aileleri ve arkadaşları için duygusal destek olarak görülüyor, bu yüzden yardım etmeye alışkınlar ama yardım istemiyorlar. Bu, orta yaşa geldiklerinde nasıl yardım arayacaklarını bilemedikleri ve hatta bunu yapmanın zayıf oldukları veya başarısız oldukları anlamına geldiğini hissedebilecekleri anlamına gelir.

Depresyonla Mücadele

Bilgi kesinlikle bir güçtür. Artık kadınları orta yaşta depresyona sokan faktörleri bildiğimize göre, bunu önlemek ve tedavi etmek için harekete geçebiliriz.S ağlık kontrolleri, risk faktörlerini belirlemek ve birden fazla rahatsızlığı önlemek için yararlı bir araçtır. İyi bir genel sağlık durumuna sahip olma gerçeği, zihinsel sağlık için koruyucu bir faktör olarak çalışır. Ek olarak, depresif bozukluklara karşı genetik bir yatkınlık varsa, bir ruh sağlığı uzmanı tarafından düzenli tıbbi kontroller yaptırmak iyi bir fikirdir.

Destek ağlarının güçlendirilmesi de yardımcı olabilir. İdeal olan, hayatta mümkün olduğunca erken anlamlı ilişkiler kurmak olsa da, başlamak için asla geç değildir. Aslında, iletişim kanallarını açmak ve duyguları ve endişeleri ifade etmek için alanlar yaratmak, stres ve duygusal rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur. Toplumsal düzeyde, toplumsal cinsiyet eşitliği arayışında kaydedilen ilerleme inkar edilemez olsa da, daha fazlasını başarmamız gerekiyor. Bunun nedeni, cinsiyet eşitsizliğinin, depresyonun erkeklerde kadınlardan daha sık görülmesine büyük ölçüde katkıda bulunmasıdır. Bu nedenle, ev işlerinin sorumluluğunu kadınlara yükleyenler gibi klişeleri ve adil olmayan rolleri ortadan kaldırmak, onların ruh sağlığına yönelik risklerin azaltılmasına paha biçilmez bir katkı olacaktır.
 

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?