Yaşam

Tarih Boyunca Rüyaların Anlamı

Rüyaların anlamı tarih boyunca değişme eğilimindedir. Bu makalede, oneiric evreni üzerinde düşünecek ve seyahat edeceksiniz. Rüyaların işlevi ve anlamının analizi tarih boyunca farklıdır. Bu nedenle teoriler gelişir, rüyalara öğrenme, hayatta kalma, dinlenme ve mistik inançlarla bağlantılı işlevler verir. Her kültürde yorumlar, günlük yaşamı doğrudan etkileyen büyülü içerikle yüklenmiştir. İnsanoğlunun ve teknolojinin evrimi ile rüyaların yorumlanması ve incelenmesi de gelişti. Daha sonra, hayalperestten bağımsız olarak büyülü içeriğin analizinden, her bireyin beyin işleyişine odaklanan bilimsel teorilerle ilgili analiz biçimlerine geçtik.

Rüyalar Nelerdir?

Rüya görme, aktif bir biyolojik süreç ve beynin evrensel bir işlevidir. Rüyalar genellikle REM (hızlı göz hareketi) uykusu sırasında ortaya çıkar. Bu uyku periyodu aşağıdaki özelliklerle tanımlanır:
•    Davranışsal. Kısmi motor devre dışı bırakma.
•    Fizyolojik. Beyin elektriksel aktivitesinde değişiklik (uyanıklığa benzer).

REM Uykusu

REM uykusu, beyin sapı motor nöronlarının bloke edildiği bir evredir. Sonuç olarak bu kişinin hareket etmesini engeller ancak beyni çok aktiftir. Bu aşamada, en berrak rüyalar, tutarsız görünseler de ortak bir çizgide ortaya çıkar. Örneğin, gözler hareket eder ve beyin aktivitesi uyanıklığınkine benzer. Ayrıca, kalp atış hızı ve kan basıncı yükselir.

Rüyaların Anlamının ilk Açıklamaları

Babil ya da Sümer gibi Mezopotamya uygarlıklarında rüyalar, ötelerin ifadeleri anlamına geliyordu. Aslında rüyaları ilahi ifadeler olarak görmüşler ve onlara tanrılar atamışlardır. Ama Mısır'da rüyalar kehanet, deşifre etmeleri gereken kader mesajları işlevi gördü. En ünlü hesap, Yaratılış'ın İncil metnindendir. Bu, firavun rüyasında Nil boyunca yürüyen yedi sıska inek gördüğünde meydana geldi, bu yorum yıllarca yakın bir kuraklık olacağını önceden haber verdi. Buna istinaden siyasi ve idari tedbirler alındı.

Antik Yunanistan'da Rüyalar

Yunanlılar rüyaları ruhtan gelen mesajlar olarak kabul ettiler ve onları vahiy olarak yorumladılar. Ancak insanlar tekrarlayan kabuslar gördüklerinde kendilerini uyku tanrısı Morpheus'a emanet ederlerdi.

Ne Amaçla Uyuyor ve Rüya Görüyoruz? 

Polisomnografik çalışmalar, canlıların yaklaşık 24 saatlik biyolojik bir ritmi olduğunu belirlememizi sağlar. Bu süreç, hipotalamusa dayalı bir sistem olan sirkadiyen saatin temelini oluşturur. Aslında bu saat, ışık ve sıcaklık gibi dış etkenlerden etkilenen biyolojik ritmi düzenler ve bizi uyutmaktan ve uyanık tutmaktan sorumludur.

Uyuduğumuz Süre Boyunca Rüya mı Görüyoruz?

Cevap hayır. Tüm insanların yavaş dalgalar anlamına gelen NREM (Hızlı olmayan göz hareketi) uykusu ve REM uykusu dönemleri vardır. Sonuç olarak, bu periyotlar gece boyunca serpiştirilir. Her insan, gecenin ikinci bölümünde daha büyük ölçüde meydana gelen yaklaşık beş REM uykusu aralığı yaşar. 

Koruma Mekanizması

Bazı yazarlar rüya görmenin memeliler tarafından elde edilen evrim yoluyla bir korunma mekanizması olduğunu düşünür. REM uykusunun yüksek beyin aktivitesi, olası yırtıcı saldırılar için periyodik bir uyarı sistemi olarak işlev görecektir. Bunu, rüyalarda amigdala ve limbik sistemin yüksek aktivitesinin tespit edildiğini takip eder.

Uyku Fonksiyonları

Dinlenme: Duyusal-motor nöronlar engellenmeden nörotransmitterlerin yeniden şarj olmasına izin verir.
Genetik: Rüyalar, programların uygulanmasının davranış kalıplarını prova etmesine izin verdiği için uyarlanabilir bir özelliğe sahiptir.
Bilgilendirici: REM uykusu, bellek konsolidasyonu ile ilişkilendirilmiştir. Bu aşamada hafıza, önceki günün en zayıf bağlantılarını atar. Öte yandan, en güçlüleri konsolide eder.
Yaratıcılık: İç dünyanın temsili. Hayal gücü ve beynin çeşitli durumları yeniden yaratma aktivitesi teste tabi tutulur.
Bilişsel gelişim: Çocuklarda görsel-uzaysal becerilerin gelişimi, beynin ifadelerinin kalitesi ile ilgili olabilir.

Duygusal Yorum ve Rüyaların Anlamı

Sigmund Freud, rüyaları sistematik olarak yorumlayan ilk yazarlardan biriydi. İlk önce rüyaların anlamını, bilinçaltının sembolik dil aracılığıyla tezahür ettiği duygusal deneyimlerle ilişkilendirdi. Ardından, zaten ustasının teorilerinden ayrılmış olan Carl Gustav Jung, sinerjik paradigma altında, rüyaların ortak arketipleri ortaya çıkardığı bir teori önerdi.

İç Dünyaya Açılan Bir Kapı

Kabuslarınızda korkularınızı ve mutlu rüyalarınızda arzularınızı ifade ettiğinizi anlamak zor değil. Karışıklık veya stres zamanlarında, günlük yaşamın kısıtlamaları olmadan gerçek arzularınızı rüyalarda ifade edersiniz.

Rüyaların Anlamı

Psikanalitik çalışma alanı, çeşitli sözlüklerde rüyaların anlamlarını sınıflandırmaya çalışmıştır. Ancak, dilin kültürel varyasyonlarını düşündüğünüzde bu görev çok zordur ve çok kesin değildir. Aynı zamanda rüyanın konusu ile günlük yaşam arasında bağlantı kurmak, rüyalara anlam vermenin bir yoludur.

Rüyaların Anlamını Paylaşmak

Bazı insanlar rahatsız edici rüyalar görür ve bunları paylaşmamayı tercih eder. Ancak, merak eden ve onları analiz etmek isteyen başkaları da var. İkinci gruptaysanız, size bazı ipuçları vereceğiz:

•    Ek açıklamalar: Bir rüya dikkatinizi çekerse, uyandıktan sonraki ilk dakikalarda onu yazmalısınız. Bunun nedeni, ne kadar çok zaman geçerse, o kadar az ayrıntıyı hatırlayabilmenizdir.
•    Objektiflik: Rüyaları nesnel olarak görmek ve ne olduklarını, yani zihnimizin iç diyaloglarını analiz etmek gerekir. Bununla birlikte, birçok kez dış faktörlerin onları etkilediği gösterilmiştir. Örnek olarak, rüyada buz görmenin çok soğuk bir odada uyumak kadar basit bir açıklaması olabilir.
•    Danış: Bir rüya dikkatinizi çektiğinde veya çok sık tekrarlandığında, bir uzmana danışabilirsiniz çünkü size ona küresel ve eleştirel bir bakış açısı verecektir.

Kabuslar Nelerdir?

Genellikle stres ve endişe anlarının kanıtı olan rahatsız edici rüyalardır. Gün boyunca ıstırap hissinin size musallat olmasını önlemek için iki strateji uygulayabilirsiniz:

•    Dikkat dağıtan ev ödevi. Uyandıktan sonra rüyayı ne kadar çok tekrarlarsanız, hafızaya o kadar çok nüfuz edeceği kanıtlanmıştır. Bunu önlemek için, uyanıklığın ilk dakikalarında küçük matematiksel işlemler gibi basit görevleri yapabiliriz.
•    Psikolojik mesafe. Rüyada olanların gün içinde tekrarlanması gerekmediğini ve bunların yalnızca korkularınızın dışavurumları olduğunu anlamak önemlidir.
Sonuç olarak, rüyaların anlamının her zaman önemli bir öznel bileşene sahip olacağını kabul etmek önemlidir. Bu nedenle, rüyaların hem fizyolojik hem de sembolik yönleri yoruma açıktır. Her durumda, rüyalarınızdan hatırladığınız şeylerle ne yapacağınıza karar vermek nihayetinde size kalmış.

İlgili Haberler

Hakkımızda

Seni Sen Yapan Değerlere Dönüş Hareketi