Kültür

Doğal Dengeli Ekonomi

Egoizmle ilgilenirken, rakamsal değerler veremeyiz çünkü ailemize, ülkenin menfaatleri, halkın çıkarları vs gibi şeylere duygusal eğilimlerimiz vardır. Aslında, kişi başkalarına bir şey vereceği zaman her şeyin hesabını yapabilir. O zaman doğru bir hesap yapılabilir tıpkı ideal bir ekonomik sistemde olabileceği gibi. Her arzudan ne kadar elde edebilirim, her koşulda, her eylem ve harekette ki en çok tatmin olma duygusunu alabileyim? İki koşul da almak ve menfaatle ilgilenmekte - bu ya da şu koşuldan ne elde edebilirim? Şuan ki ekonomik aksaklıklarımız aslında dar egoist doğamızı ortaya çıkartıyor - bunu seviyorum, bunu sevmiyorum vs. Eğer ekonomik sistemin kendi içindeki bağlantılarını bilmiyorsak nasıl doğru bir hesap yapabiliriz ki? İnşa etmemiz gereken gerçek ekonomi bu. Başka bir deyişle, sistemin kurallarına aşina olmalıyız ve egoizmin bu iki güç vasıtasıyla nasıl işlediğini iyi anlamalıyız. Bugünkü ekonomimiz sadece bir güçle işliyor. Doğru bir hesap; kişinin ve toplumun içinde bulunduğu koşula göre, almak ve vermek arasında yapılan dengeli alış verişte olabilir. Aramızdaki ortak ilişkileri ölçmek ve hesaba katmak zorundayız. Şu aşamada bu dengeyi beceremiyoruz. Aramızdaki zihinsel ve duygusal bağları birbirimizle olan ilişkilerimizde hesaba katmamız gerekecek ki başkalarına vermeye yönelik bir bağ kurabilelim. Tüm bunlar matematiksel ekonomik bir modele entegre edilecek. Eğer his ve hallerimizi yansıtan niceliksel parametreleri toplarsak o zaman kesin ve net sonuçlar elde edebiliriz. Doğru bir ekonomi kişinin içsel ve fiziksel arzularını hesaba katıp bunların toplamıyla ortak bir şekilde çalışarak şekillenebilir. Çünkü aslında ekonomi tam olarak budur. Ana krizin ekonomi olduğuna şaşmamak lazım. Ne de olsa ekonomi bizim için en önemli şey. Aile kurumunun yok olması, eğitim ve ekolojinin krizde olması falan değil, ekonomik konular krizin bize ne denli ciddi olduğunu göstermeye başladı. Zamanla sağlıklı bir ekonomi geliştireceğiz ve genel sisteme uyumlu halde kullanacağız ve bu modele doğru geçişi de bulacağız. Ancak bu değişim sadece ortak sorumluluk ve birlik denkleme eklenirse olabilir.  

İlgili Haberler

Hakkımızda

Seni Sen Yapan Değerlere Dönüş Hareketi