İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Psikolojik Terapiden Ne Beklemelisiniz?

Doğala Doğru

Psikolojik terapi gören insanlar için en kafa karıştırıcı konulardan biri, ondan ne bekleyeceklerini bilmemeleridir.

Doğala Doğru
Gerçekten de, burada nasıl yürütüldüğüne dair çok fazla fikir ve varsayım var. Ayrıca, terapi görmüş kişilerin hikayeleri de kafa karışıklığını yoğunlaştırabilir. Bu nedenle, bir psikologdan randevu almadan önce, psikolojik terapinin gerçekte neleri kapsadığını bilmek önemlidir. Psikoloji alanında, terapinin stratejilerini ve yaklaşımını belirleyen çok çeşitli yaklaşımlar vardır. Kural olarak, psikolojik terapi, bir psikoloji uzmanı tarafından bireyin yaşam kalitesini iyileştirmek için uygulanan bir dizi tekniktir. Bu yazıda, psikolojik terapinin nelerden oluştuğunu, ondan neler bekleyebileceğinizi ve bununla nasıl başa çıkmanız gerektiğini açıklığa kavuşturmayı umuyoruz.

Psikolojik Terapi

Yukarıda belirtildiği gibi, psikolojik terapi, insanların yaşamlarını iyileştiren bir dizi teknik ve stratejinin uygulanmasına dayanır. Amacı, uyarlanabilir davranışlar ve dinamiklerle sorunları çözmenin, yüzleşmenin ve yönetmenin yollarını öğretmek ve eğitmektir. Başka bir deyişle amaç, bireyin zorluklarını özerk ve bağımsız olarak çözmesi için kaynaklar elde etmesidir. Bu kaynaklar, davranışlarının, duygularının ve düşünce biçimlerinin yönlerini bütünleştirmelidir. Örneğin, panik atağı tetikleyen türden duygulara yol açan düşünceleri belirlemeyi öğrenirler. Sonuç olarak, psikolojik terapi her bireyin ihtiyaçlarına ve söz konusu soruna göre uyarlanmalıdır. Terapi görmüş diğer kişilerin görüş ve deneyimlerinin özellikle alakalı olmayabileceğini hatırlamakta fayda var. Çünkü her birey farklıdır, dolayısıyla tedavilerin etkileri de farklıdır.

Psikoloji Terapide Ne Olur?

Psikolojik terapinin belki de en temel yönü, terapist ile danışan/hasta arasındaki güven ilişkisidir. Bu ilişki sayesinde endişelerini, beklentilerini ve zorluklarını samimi bir şekilde iletebileceklerdir. Bu, terapistin sorunu küresel bir şekilde anlayabileceği anlamına gelir. Bir sonraki önemli adım, terapistin bir değerlendirme yapmasıdır. Bu, müşterinin/hastanın sorunlu bulduğunu belirttiği yönlere odaklanacaktır. Problemin yoğunluğu belirlendikten ve teşhis konulduktan sonra, terapist ve danışan/hasta ortaklaşa bir dizi hedef ve bunlar üzerinde nasıl çalışacaklarını belirler. Daha sonra terapötik süreç boyunca uygun ve üzerinde anlaşmaya varılan teknikler uygulanacaktır. Zamanla, bu stratejilerin kullanışlılığı ve etkinliği gözden geçirilecektir . Örneğin, belirli bir tekniğin iyi sonuçlar vermediği gözlemlenirse, bununla başa çıkmanın alternatif bir yolu bulunabilir.

Psikolojik Terapiden Ne Beklemelisiniz?

Yukarıdakileri dikkate alarak, psikolojik terapiden ne bekleyebilirsiniz? Sizden ne beklenecek?

Yardım ve Bilgi

Psikolojik terapi bir yardım kaynağıdır, bir rehberdir. Bir terapistte bulduğunuz şey, rahatsızlık duygularınızı azaltmak için bilgisini, zamanını ve kaynaklarını sunan bir kişidir. Bu nedenle, ilk randevudan itibaren terapistin cana yakın ve yardımsever olmasını ve ihtiyacınız olan tüm bilgileri size vermesini bekleyebilirsiniz. Ayrıca, kanıtlanmış tekniklere dayalı olarak belirli hedeflere ulaşmanız için size destek vermelerini bekleyebilirsiniz. Ancak, size kusursuz bir formül sunmayacaklar ve tüm süreç boyunca kaçınılmaz olarak bazı değişiklikler ve ayarlamalar yapmak zorunda kalacaksınız.

Bu Sadece Konuşmakla İlgili Değil

Psikolojik terapi denilince akla ilk gelen görüntü bir oda ve konuşan iki kişidir. Bununla birlikte, konuşma psikolojide güçlü bir araç olmasına rağmen, buzdağının sadece görünen kısmıdır. Aslında psikolojik terapide başka teknikler de kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Bazen bu teknikler, terapi seansının ötesinde katılımınızı gerektirir. Bu nedenle, bir sonraki oturum için size bir tür ev ödevi verilebilir. Örneğin, rahatsız edici durumların veya düşüncelerin kaydını tutmak. Diğer durumlarda, seansta faydalı bir teknik öğrenmek için bazı pratik eğitimler alabilirsiniz. Terapist, belirli yönler üzerinde çalışmak için teknolojiyi bile kullanabilir. Örneğin, sistematik duyarsızlaştırmada sanal gerçeklik. Yükseklik fobiniz varsa bu kullanılabilir. Bilgisayar programları bilişsel eğitimde de kullanılabilir.

Sürekli Çalışma

Daha önce de belirttiğimiz gibi, psikolojik terapinin sihirli bir çözüm sunmasını beklememelisiniz. Aslında, tam tersini beklemelisin. Bunun nedeni, terapinin etkili olması ve mümkün olan en büyük faydaları elde etmesi için sürekli çalışmanız gerekir. Bu çalışma, bir müşteri/hasta olarak sizin için özellikle önemlidir, çünkü nihai hedef, herhangi bir zamanda ve herhangi bir durumda bağımsız olarak kullanabileceğiniz bir dizi beceri ve kaynak edinmenizdir. Bu nedenle, bu stratejileri öğrenmek ve entegre etmek için sürekli çalışmalısınız. Bu çalışma olmadan ilerlemeniz mümkün olmayacak ve terapistinize sunacak çok şeyiniz olmayacak. Sonuç olarak, size yardımcı olmakta zorlanacaklar.

Belirli Hedefler ve Görevler

Terapide üstlendiğiniz her şey, belirli bir amacı olan bir müdahalenin parçasıdır. Örneğin, endişenizi azaltmak ve onu nasıl önleyeceğinizi öğrenmek olabilir. Bu nedenle, bir sorunu anlamak için bazen farklı alanları keşfetmek gerekli olsa da, yaptığınız tüm faaliyetler gerekçelendirilmeli ve bu amaca yönelik olmalıdır. Bu, ilerlemenizi fark etmenize ve motive olmanıza yardımcı olabilir, ayrıca terapistin seanslara ne zaman ara vereceğini belirlemesine ve hatta terapinizi sonlandırmasına yardımcı olabilir. Bunu zihninizde net bir şekilde görmek, doğru profesyonelin elinde olup olmadığınızı bilmek için de faydalı olabilir. Sonuçta, terapi sonsuzsa, kendinizi rahatsız hissetmenize neden olur. Ayrıca, durumunuza hiçbir katkısı olmayan görevleri yerine getirirken kendinizi bulabilirsiniz. Veya oturumlarla özellikle alakalı bir şey üzerinde gerçekten çalışmadığınızı. Bu durumda, terapistinizi değiştirmeyi düşünmeli veya en azından sorunu onlara anlatmalısınız.

Psikolojik Terapiden Ne Beklememelisiniz?

Kısacası, psikolojik terapide bir sorunu etkili bir şekilde yönetmeyi öğrenirsiniz. Bu nedenle, öğrenme zaman aldığından hızlı bir düzeltme beklememelisiniz. Acı verici durumlarla yüzleşmek, onları düşünmek ve yaşam boyu süren düşünce ve alışkanlıklarınızı değiştirmek anlamına gelir. Kolay olmasını ya da hayatınızı bir gül bahçesine dönüştürmesini beklememelisiniz. Öte yandan, işinize yaramayacağına dair bir tutum da benimsememelisiniz. Bu şekilde düşünürseniz, kesinlikle başarılı olmayacaktır.
 

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?