İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Başkalarına Karşı Neden Ayrımcılık Yaparız?

Doğala Doğru

Ayrımcılık, dünyada en fazla eşitsizliği yaratan tutumdur.

Doğala Doğru
Ayrıca, kurbanlarının duygusal durumu üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu nedenle bugün ayrımcılığa karşı aktivist hareketlerin çalışmaları her zamankinden daha önemli. Ancak, neden ayrımcılık yaptığınızı hiç merak ettiniz mi? Altında yatan asıl sebep nedir? Bu tür soruları yanıtlamak, daha eşit ve adil bir dünya inşa etmenin anahtarı olabilir. Sonuçta, sorunları ancak temel nedenleri keşfedip onları ele aldığımızda çözebiliriz. Aksi takdirde, yüzeysel faktörlere karşı savaşmaya devam etme hatasına düşebiliriz. Bu hiçbir şeyi çözmezdi.

Ayrımcılık

Ayrımcılık, haksız nedenlerle belirli gruplara farklı muamele yapma eylemini ifade eder. Genellikle cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi veya din temelinde ortaya çıkar. Ayrıca yaşa veya sosyoekonomik duruma da bağlı olabilir. Yukarıdaki durumlardan herhangi birinde ayrımcılık, insan ve yasal hakları ihlal eder. Örneğin yapılan bir araştırma, şirketlerin yüzde 51'inin kadın yerine erkek kişileri tercih ettiğini ortaya koydu diğer bir deyişle, ticari kuruluşların yarısından biraz fazlası kadınlara karşı ayrımcılık yapmaktadır. Bu ayrımcılığın nedenleri son derece çeşitli olabilir. Örneğin, bir kadının hamile kalma olasılığı vardır. Kadınların belirli işleri yapmak için nitelikli olmadığını düşünenler de var (bazıları erkeklerin de kalifiye olmadığını düşünüyor). Durum ne olursa olsun, gerçek hayatta önemli bir etkisi olan bir tutumdur.

Neden Başkalarına Ayrımcılık Yapıyoruz?

Çoğumuz belirli türdeki ayrımcılığın toplum için zararlı olduğunu kabul etsek de, şu ya da bu düzeyde kaçınılmaz görünüyor. Örneğin, çocukken bile bazı yaşıtlarınızla oynamayı tercih ettiniz, bazılarıyla değil. Öyleyse, neden belirli niteliklere dayanarak diğer insanlara karşı ayrımcılık yapıyorsunuz? Peki, bu kaçınılmaz mı? Cevap, beyninizin yarattığı bilişsel önyargılarda yatıyor gibi görünüyor. Bilişsel önyargılar ve önyargılar
Beyninize çok sayıda yeni bilgi sunulduğunda, en önemli olarak tanımladığı noktaları tutma ve diğerlerini atma eğilimindedir. Tipik bir örnek, hale etkisidir. Bu, bir bireyin kişiliğini tek bir niteliğe dayalı olarak tanımlamanıza yol açar. Örneğin, sokakta çığlık atan birini görürseniz ve onun hakkında başka bir şey bilmiyorsanız, muhtemelen onu saldırgan olarak etiketlersiniz. Ancak, sadece kötü bir gün geçiriyor olabilirler ve gerçekte sakin ve kibar insanlardır.

Aynı şekilde beyninizin bu önyargılara yatkın olması da ön yargılar geliştirmenize neden olabilir. Bunlar, insan grupları hakkında oluşturduğunuz peşin hükümlerden başka bir şey değildir. Bu gerçeği daha iyi açıklamak için, terörist saldırılar nedeniyle genellikle Müslüman nüfusa karşı var olan yabancı düşmanlığını ele alalım. Bazı hoşgörüsüz Müslümanların olması, hepsinin şiddet yanlısı olduğu ve reddedilmeyi hak ettiği anlamına gelmez. Başka bir deyişle, şiddet veya aşırılık yanlısı olmak, Müslüman veya başka bir dine mensup olmakla bağlantılı değildir. Hepsinin öyle olduğunu varsaymak, sizi ayrımcılık yapmaya ve adaletsizliğe yol açabilecek mantıksız bir önyargıdır.

Akıl Teorisi

Ayrımcılığı önemli ölçüde etkilediği görülen bir diğer kavram da zihin kuramıdır. Bu terim, başkalarına düşünce veya niyet atfetme yeteneğinizden bahsetmek için kullanılır. İnsanların belirli şeyleri düşündüklerini veya belirli bir şekilde hareket edeceklerini sürekli olarak varsayma eğilimindesiniz. Aslında, davranışlarını tahmin edersiniz. Başkalarına niyet veya düşünce atfettiğinizde, ana referansınız genellikle kendi davranışınızdır. Örneğin, kendi yaptığınız bazı kibar davranışları onlarda tanımlamadığınız için birinin kaba olduğunu düşünebilirsiniz. Ayrıca, bu 'normal' bir davranış olduğu için başkalarının sizin gibi davranması gerektiğine inanma eğilimindesiniz. Sonuç olarak, 'normal' olarak değerlendirdiğiniz şeylerden (yaptıklarınızdan) sapmaların çoğu, ayrımcılık için potansiyel çapalar olabilir. Normal büyüdükçe hepimizin inşa ettiği bir şeydir, bu süreci birkaç faktör etkiler. Örneğin kültür, aile, travmatik deneyimler vb. Bu, nesnel veya doğal bir normallik olmadığı ve her şeyin öznelliğe bağlı olduğu anlamına gelir.

Ayrımcılık Kaçınılmaz mı?

Yukarıdakilere dayanarak, hepimizin ayrımcılık yaptığı sonucuna varabiliriz. Çevrenizdeki insanlarla belirli özelliklere göre gruplar oluşturuyorsunuz. Beyniniz, enerjisini optimize etmek için aldığı bilgiyi saptırmaya meyillidir. Ancak bu size dünyanın yalnızca kısmi bir görünümünü verir. Gerçeklik ve toplumda neyin normal olduğuna dair fikrinizi bu şekilde yaratırsınız. Bu referansları karar vermek ve eylemlerinizi değiştirmek için kullanırsınız ama aynı zamanda onları başkalarına da yansıtırsınız. Örneğin, biri büyük ölçüde dahil olduğunuz gruptan ve aynı zamanda doğru davranış biçimi olduğunu düşündüğünüzden (sizinki) kaynaklanan beklentilerinizi karşılamıyorsa, bu uyumsuzluğu açıklamaya çalışmak için genellikle önyargıyı kullanırsınız. Sonuç olarak, başkalarına nasıl davranacağınız konusunda kendi önyargılı fikirlerinize göre kararlar verebilirsiniz. Bu yüzden ayrımcılık yapıyorsunuz.

Ancak bu, ayrımcılığın insan doğasının kaçınılmaz bir parçası olduğu anlamına mı geliyor? Sonuçta, hepimiz önyargı oluşturmaya meyilliyken, aynı zamanda dünya ve başkaları hakkında kendi fikirlerimizi sorgulama yeteneğine de sahibiz. Son olarak, neden ayrımcılık yaptığınızı anlayarak, kendi önyargılarınızı gözden geçirmenin ve sorgulamanın önemini anlayabilirsiniz. İnsanlar olarak, kendimiz hakkında akıl yürütme yeteneğine sahibiz. Bu, haksız davranıp davranmadığımızı anlamamızı sağlar. Daha eşitlikçi ve saygılı bir dünya inşa etmek istiyorsak, düşünme alıştırmaları yapmalıyız. Ancak bunu yaparak ayrımcılık sorununun kökenine inebiliriz.

Editörün Notu

Bilişsel sisteminizin ayrım yapması ve farklılaştırması gerekir. Ailenizde olanlar ile olmayanlar arasında ayrım yapıyorsunuz. Meslektaşlarınız olanları ve rekabet için çalışanları tanırsınız. Ancak, bu tür bir ayrımcılık, etik açıdan haklı olmayan eşitsizlikler ürettiğinde bir sorun ortaya çıkıyor. Aslında, kısmi ve haksız bir şekilde bazı grupları diğerlerine tercih ettiğinizde. Bu, makalemizin çoğunun atıfta bulunduğu ayrımcılık türüdür.
 

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?