İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Duyu Dışı Algı: Gerçek mi, Kurgu mu?

Doğala Doğru

Tarih boyunca, telepati veya durugörü gibi özel psişik yetenekleri olduğu varsayılan birçok insan olmuştur.

Doğala Doğru
Bu tür yetenekler genellikle duyu dışı algı olarak sınıflandırılır. Bazıları bu tür bir 'hediye' geliştirmenin mümkün olduğunu iddia ederken, diğerleri bu fikri tamamen reddediyor. Genellikle “büyülü” veya “mistik” ile bağlantılı bir konu olmasına rağmen, bilimsel olarak araştırmak için ciddi girişimlerde bulunulmuştur. Bu konudaki bulgular ilgi çekicidir. Bununla birlikte, gerçekleşmiş gibi görünen ile gerçekte olan arasında önemli bir mesafe olduğu fikrine işaret etme eğilimindedirler.

Duyu Dışı Algı

Duyu dışı algı (ESP) terimi, bir dizi sözde insanüstü psikolojik yeteneklere atıfta bulunur. Duyu ötesi olarak adlandırılırlar çünkü tanımlarına göre görme veya işitme gibi olağan insan duyularına bağlı değildirler. Aslında, bu tür algı, hakkında pek bir şey bilinmeyen başka bir duyusal yetenek türü ile ilişkilidir. Tarihsel bir perspektiften duyu dışı algı, insan kültürlerinde ortak bir temadır. Gerçekten de, eski toplumlar, sözde anormal yeteneklere sahip olan şamanların veya şifacıların yeteneklerine güvenirdi. Genellikle güçleri bir ilah, ruh veya iblisin varlığıyla ilgiliydi. Bununla birlikte, duyu dışı algının bilim alanında araştırılmaya başlanması 20. yüzyıla kadar değildi. Duyu ötesi algı üzerine deneyler yapmaya başlayan, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir botanikçi olan Joseph Banks Rhine'dı. Parapsikolojinin bir araştırma alanı olarak yükselişinde önde gelen isimlerden biri olarak kabul edilir.

Duyu Dışı Algı Türleri

Ren, farklı duyu dışı algıları doğrulamak için araştırma geliştirdi. Araştırmaları sonucunda, araştırmacıların aşağıdaki kavramlara ilişkin anlayışlarını derinleştirmeleri mümkün olmuştur.

Telepati

Telepati, sahibinin farklı şeyler yapmasına izin veren sözde bir psişik yetenektir. Örneğin, başkalarının düşüncelerini ve duygularını ifade edilmeden okuyabildikleri varsayılır. Aynı şekilde, görünüşe göre kendi fikirlerini herhangi bir dil kullanmadan bir başkasının zihnine aktarabiliyorlar. Rhine'ın telepati lehine veri sağlamaya yönelik deneylerinden biri Zener kartlarına dayanıyordu. Bunlar, üzerlerinde figür resimleri olan kart takımlarıdır. Deneyci karıştırır ve ardından bir kart seçer. Buradaki fikir, daha sonra telepatik yeteneklerini kullanarak kartı tahmin etmeye çalışmalarıdır.

Durugörü

Durugörü, insanlar veya olaylar hakkında vizyonlara sahip olma varsayılan yeteneğidir. Örneğin, bir kahin yeteneklerini kullanarak kaybolan birinin yerini tahmin edebilir. Amerikalı yazar Upton Sinclair tarafından ünlü bir durugörü deneyi geliştirildi. Sinclair, karısının yaptığı çizimleri görmeden doğru bir şekilde yeniden üretebildiğini iddia etti. Sanki bir tür uzaktan bakışla figürleri uzaktan gözünde canlandırabiliyor gibiydi.

Medyumlar

Medyumlar, ruhlarla veya iblislerle iletişim kurma yetenekleri nedeniyle genellikle korku filmlerinde sık görülen karakterlerdir. Kendilerini medyum olarak tanımlayanlar, diğer dünyalardan varlıkları duyabildiklerini veya hissedebildiklerini iddia ederler. Bu nedenle, 'perili' evler gibi paranormal olayların araştırılmasına dahil olmaları yaygındır. En ünlü medyumlardan biri, Amerikalı bir parapsikolog olan Lorraine Warren'dır. O, kocasıyla birlikte, farklı 'doğaüstü' faaliyet vakalarını araştırmaktan sorumluydu. İsimleri belki tanıdık gelmiştir, evet o çok sevdiğimiz korku filmi olan Korku Seansının gerçek isimleri.

Duyu Dışı Algı Geliştirmek Mümkün mü?

Duyu ötesi algının varlığını savunanlar genellikle bunun doğuştan gelen bir insan kapasitesi olduğunu söylerler. Başka bir deyişle, hepimiz bu becerilerle doğarız, ancak uyarılma veya uygulama eksikliğinden dolayı uykuda kalırlar. Bu mantığı izleyerek, eğer eğitirsek psişik yeteneklerimizi uyandırabiliriz. Bu amaç için tavsiye edilen belirli teknikler vardır. Örneğin, meditasyon veya yoga. Zihinsel görselleştirme egzersizleri, 'mistik' özelliklere sahip kristallerin kullanımı ve diğer ritüel türleri de dahildir. Ancak, gerçekten mümkün mü? Bakalım bilimsel kanıtlar ne diyor.

Duyu Dışı Algı Üzerine Bilimsel Kanıt

Geçmişte bu tür algıyı değerlendirmek için yapılan deneyler o dönemde eleştirildi. Örneğin, Zener kartları söz konusu olduğunda, şans eseri başarı olasılığının dikkate alındığı istatistiksel bir faktörden söz ediliyordu. Öte yandan, duyu dışı algının dayandığı kavramların birçoğu da deneylerle doğrulanamaz. Örneğin, çakralar veya psişik enerji gibi fenomenlerin varlığı, insan anatomisi hakkında bildiklerimizle bağdaşmaz. Gerçekten de, çoğu, insan vücudunun yanlış tanımlarıyla eski dini metinlere dayanmaktadır. Ayrıca deneysel kanıtlar duyu dışı algıyı savunan teorisyenlerin fikirlerine aykırıdır. Huang (2019) duyu dışı algının büyük olasılıkla yanlış algılarla ilişkili olduğunu açıkladığı bir makale yayınladı. Yazara göre, yanlış bir iç uyaran, duyular aracılığıyla algılanan nesnel bir uyaranla karıştırılabilir. Benzer şekilde, Liu (2021) telepati çalışmaları üzerine bir meta-analiz yapmıştır. Sonuçlarında, deneysel koşullar altında telepatinin etkilerinin neredeyse sıfır olduğuna dikkat çekiyor. Yukarıdaki kanıtlar ışığında, duyu dışı algı ile ilgili hipotezler ilginç olsa da, şu anda bunları destekleyecek yeterli bilimsel kanıt bulunmamaktadır.
 

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?