İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Gurur Kibire Dönüştüğünde

Doğala Doğru

Hayatta kesin kategoriler veya mutlak tanımlar olmadığı için gurura bakmanın birçok yolu vardır.

Doğala Doğru
Psikoloji, biri olumlu diğeri olumsuz olmak üzere iki tür gurur tanımlar. Olumlu gurur, benlik saygısı veya özgüven olarak adlandırılır ve olumsuz gurur, kibir olarak adlandırılır. İlki, kendinizi güvende ve dengeli hissetmek, kendinize doğru miktarda değer vermek ve hayattaki yerinizi bulmak için gereklidir. Bu tamamen sağlıklı. Bizi diğerlerinden ayıran ikincisi, çatışmanın en büyük katalizörlerinden biridir. Gururun olumsuz yönü, kişinin kendine ve erdemlerine aşırı saygı duyması olarak tanımlanır ve bu da kişiyi başkalarından üstün olduğuna inandırır. Bu tür bir gurur, hatalarınızı fark etmenizi, düzeltmenizi ve tevazu sahibi olmanızı engeller.

Gururun zıddı olan alçakgönüllülük, yeni şeyler öğrenmeye karşı açık, esnek ve alıcı bir tutum benimsememizi sağlayan şeydir. Aşırı gururlu insanlar, şişirilmiş egoları nedeniyle diğer insanlardan, durumlardan, havadan, ülkeden vb. Bu kaçınılmaz olarak bir tür çatışmaya yol açar. Bir de gururun kibire dönüştüğü anlar vardır, Kibir, birinin diğerlerinden üstün olduğu inancıdır. Kişiyi kendi nitelikleri veya fikirleriyle övünmeye ve başkalarınınkileri küçümsemeye götüren bir üstünlük duygusudur. Kişi çok kibirli hale gelirse gurur kibire dönüşebilir.

Kendilerini biriyle her karşılaştırdıklarında kendilerini üstün hissetmek, aşağılık kompleksine yol açabilir, bu da kişinin her zaman haklı olduğunu kanıtlamaya çalışmasına ve erdemlerini, erdemlerini ve başarılarını göstermesine yol açabilir. Bu insanlar, diğer ideolojilere karşı çok hoşgörüsüz olabilir, tekil bir duruşa tutunur ve başka kimsenin görüşlerini vermesine izin vermez. Kendilerini tanıma kapasiteleri çok düşüktür ve özür dilemeye ve kendilerini değiştirmeye karşı oldukça dirençlidirler. Zaten her şeyi doğru yaptıklarını düşündükleri için değişmeyi düşünmezler bile. Kibirli insanlar duygusal soğukluk ve mesafe gösterirler. Bir suçu unutmaları çok zordur. Bu özellikler kişilerarası ilişkilerine müdahale eder.

Gururunu Yok Etmek İçin Dürüstlüğünü Kullan

Dürüstlük başta çok acı verici olabilir ama uzun vadede oldukça özgürleştiricidir. Kim olduğumuz ve iç dünyamızla nasıl ilişki kurduğumuz hakkındaki gerçekle yüzleşmemizi sağlar. Duygusal esenliğe giden yolun başladığı yer burasıdır. Dürüstlüğü geliştirmenin birçok terapötik etkisi vardır. Her şeyden önce kendinizi tanıma ve karanlık yanınızla yüzleşme korkunuzu azaltır. Ayrıca başkalarını memnun etmek ve sosyal çevreniz ve iş çevreniz tarafından kabul edilmek için maske takmanızı da engeller. Aynı zamanda duygusal çatışmalarınızı halının altına itmenizi de engeller.

Dürüstlük size kendinizi sorgulama ve sizi içeriden tehdit eden aldatmacayı, yalanları ve cazibeleri belirleme gücü verir. Dürüstlüğü hayatınıza kattığınız ölçüde,  artık bir rol oynamak zorunda hissetmediğiniz ve olmadığınız biri imajını ortaya koyduğunuzda, gururunuz uçup gidecektir.
 

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?