İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Kadın Düşmanlığı: Mizojini Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı

Doğala Doğru

Mizojini terimini günümüz popüler kültüründe kullansak da entelektüelliğe bir ara verip biz ona kadın düşmanlığı diyelim.

Doğala Doğru
Tahmin edersiniz ki bu ülkemizde oldukça yaygın bir psikolojik rahatsızlıktır. Bunun ataerkil toplum olmamızla bir alakası var mı bilemem ama, kadın düşmanlığı maalesef ülkemizde var! Herhangi bir erkeğe “kadın düşmanısın” dediğin zaman, sana “ben kadınları çok severim” diye yanıt verir muhtemelen. Fakat kadınları sevme anlayışı, istediği her an kadına istediğini yaptırıp, yapmayınca da ağzına gelen tüm küfürleri, hakaretleri, küçümseyici tüm lafları söylemeye hak görmektir. Halbuki “mizojini” tam olarak budur! Kadını bir cinsel obje görüp, bu şekilde “severek” kendini kadın düşmanı olarak asla lanse etmeye çalışmaz. Kadın düşmanlığı aslında sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde yaygındır. Geleneksel olarak kadın nefreti anlamına gelen kelime olan “mizojinizm” bir zamanlar radikal bir suçlamaydı. Ancak son zamanlarda, popüler kullanımdaki daha nazik “cinsiyetçilik” ve “şovenizm”i gölgede bırakmış görünüyor. Ama bu tek kelime tüm bu işi yapabilir mi? Dünyamızdaki en kötü, en şiddetli dürtülerden bazılarını ve günlük cinsiyet önyargısı eylemlerini tanımlayabilir mi? Evlilik içi tecavüzü ve televizyondaki güçlü kadın başrollerin kıtlığını tanımlamak için aynı terimi kullanmalı mıyız? Görünüşe göre, zaten öyle ve biz zaten öyleyiz.

Mizojini Nedir? 

Basitçe söylemek gerekirse, mizojini (tipik olarak bilinçsiz bir şekilde) kadınlardan nefret etmektir. Özünde, ataerkil normları ve beklentileri ihlal eden veya erkeklerin çıkarlarına hizmet etmeyen kadınları kontrol etmek ve cezalandırmakla ilgilidir. Ve mizojini yani kadınlardan nefret eden insanlar (genellikle erkekler), karmaşık yaratıklardır. Gözlemlerime göre, kadınlara karşı öfkeleri, kadınların elinde acı çektikleri reddedilmelerinden geliyor. Bu yara genellikle çocukluk yıllarına kadar uzanır ve özellikle kendi annelerinden reddedilme yaygındır. Bu mutlaka bariz bir terk edilmeden kaynaklanmaz, duygusal olarak uygun olmayan bir anneden, sözlü tacizden, fiziksel tacizden veya onu başka birinin tacizinden korumayan bir anneden kaynaklanabilir. 

Mizojini Terimi Nasıl Ortaya Çıktı?

Mizojini terimi aslında eski Yunancada miso+gyny (mis(o)= nefret, korku; gyny= kadın) kelimelerine dayanan, kadınlardan nefret etme anlamındadır. Dolayısıyla kadın düşmanlığının kökenleri ilk antik Yunan mitolojisine kadar götürülebilir. Hesiod'a göre, kadınlar var olmadan önce, erkekler, Prometheus, Zeus'u kızdıran ateşin sırrını Tanrı'dan çalmaya karar verene kadar, Tanrıların yoldaşı olarak barış içinde bir arada yaşıyorlardı. Zeus, doğum, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi tüm kötülükleri serbest bırakan bir kutu taşıyan ilk kadın olan Pandora adındaki insanları zevkleri için kötü bir şeyle cezalandırdı. Mitoloji kadınlar hakkında kötü huylarını saçarken, her dinin kendi bakış açısı vardı. Hinduizm, kadınların konumu hakkında çeşitli görüşler sunar ve bazı metinler kadınları en yüksek tanrıça olarak kabul eder ve bazıları onları Manusmriti'de tanımlandığı gibi bir anne, kız ve eş rolüyle sınırlandırır. Latin Hristiyanlığının babası Tertullian, dedi. Kadın olmanın Allah'ın bir laneti olduğunu ve onların şeytanın kapısı olduğunu söylerler.

Yıllar içinde kadın düşmanlığı, toplumu aurora'ya indirgeyen bir duman olarak toplumu içine çeken bir ideoloji olarak gelişti. Altın çağın büyük filozofları, sosyalistleri ve düşünürleri, vizyonlarını daraltan ve onları ataerkil toplumun bir destekçisi yapan erkek egemen toplumun kükremelerine boyun eğdiler. Eski bir Yunan filozofu ve bilim adamı olan Aristoteles aynı zamanda bir kadın düşmanıydı. Kadınları bir deformite, eksik bir erkek olarak düşündü. Erkeklerin her zaman emretmesi gerektiğini ve kadınların Tanrı tarafından yaratılmış olan aşağı varlıklar oldukları için onları takip etmeleri gerektiğini vaaz etti. Kadın düşmanlığının önünde erkek destekçiler vardı, ancak Sosyolog Michael Flood'un belirttiği gibi yıllar içinde az sayıda kadın da ideolojiyi destekledi. Yüzyıllar boyunca kadınlar baskı altına alınmış, insan olarak hakları göz ardı edilmiş, toplumun aşağı bir parçası olarak görülmüş, rolleri ev işleri ve doğumla sınırlandırılmıştır. Uzun süreli baskı birçok ses getirdi ve toplu olarak tarihin en uzun hareketini başlatan ve halen devam eden bir feminizm anlayışına yol açtı.

Peki, Mizojinist Bir Kişiyi Nasıl Anlarsınız? 

1. Kadınları Nesnelleştirir

Kadınları, işi erkekleri estetik olarak memnun etmek olan nesneler olarak görür. Bu işte "başarısız olduklarında", gözünü memnun edememelerinden rahatsız oluyor. Kadınları birden ona kadar derecelendirmeyi sever. Çekici bulduğu kadınlara aşağılayıcı terimlerle atıfta bulunur (at gibi kadın gibi) hatta genç kızların görünüşlerini ve vücutlarını bile eleştirir.

2. Hayatındaki Kadınlarla Kötü İlişkileri Vardır

Annesiyle, kız kardeşiyle, büyükannesiyle ya da hayatındaki diğer önemli kadınlarla ilişkisi kötüdür. Bu tek başına bir erkeği kadın düşmanı yapmaz, ancak bu acı verici ilişkilerle gelen çözülmemiş duygular, romantik ilişkilerinde ortaya çıkan kadınlara karşı bir öfkeye ve tüm cinsiyete yönelik genel duygulara neden olabilir.

3. Sizi Sürekli Kontrol Eder

Bir Mizojinst, ne giydiğinizi, saçınızı ve makyajınızı yapma şeklinizi kontrol eder. Bu, ilişkilerde sağlıklı olan bir tercihi ifade etmekten farklıdır. Bu adam, giydiklerini beğenmezse seni değiştirmen için eve gönderecek. Kontrolü, ilişki boyunca işiniz, yeme alışkanlıklarınız, kıyafetleriniz, hobileriniz, arkadaşlarınız ve ailenizle iletişiminiz gibi (ancak bunlarla sınırlı olmayan) farklı kategorilere uzanır. Ne kadar yalnızsan, seni o kadar kontrol edebilir.

4. Sorunları İçin Sizi Suçlar

Kadınları bilinçsizce küçümsediği için, sorunları için her zaman kadınları suçlamaya çalışır. Onunla çıkıyorsanız, muhtemelen kendi yetersizlikleri ve başarısızlıkları için suçlanacaksınız.

5. Cinsiyet Rolleri Hakkında Güçlü Fikirleri Vardır

Kadınların toplumda ve işgücünde hangi rolleri oynaması gerektiği konusunda cinsiyetçi, modası geçmiş görüşleri varsa, bu bir kadın düşmanlığının işaretidir. Eşit işe eşit ücrete inanmıyorsa ve işyerinde kadınlara karşı önyargısı varsa, onun bir kadın düşmanı olduğunu anlayacaksınız.

6. Başarınızdan Rahatsız Olur

Erkeklerin güçlü pozisyonlarda olması gerektiğine inanır ve dolayısıyla başarılı kadınlardan rahatsız olur. Açıkça söylemese bile, daha az para kazandığınızda, daha az güce sahip olduğunuzda ve ondan daha az başarılı olduğunuzda en rahatıdır. Başarınızı tehdit edici buluyor.

7. Kadınları Düşman Olarak Görür

Hayatına giren kadınların ondan her şeyi alacağına ve bir kadının hayatında olma sebebi tamamen kadının menfaati olduğuna inanır. Kadınlara "para avcısı” olarak atıfta bulunduğu veya benzer aşağılayıcı hakaretler ifade ettiği bilinmektedir. Evliliği erkekler için bir tuzak olarak görür.

8. Vücudunuzu Eleştirir

Kendinizi eksik hissettirmek ve gücünüzü azaltmak için vücudunuzu eleştirir. Göğüslerinizin yeterince büyük olmadığını, belinizin daha küçük olması gerektiğini, uyluklarınızın şişman, burnunuzun çok büyük olduğunu söyleyebilir. Nasıl göründüğünüz konusunda kendinizi kötü hissetmenize neden olur ve hatta estetisyene gitmenizi önerebilir. Vücudunuz veya vücut bölümleriniz bir kişi olarak sizden ayrıldığında, amacı ona karşı arzu yaratmak olan bir nesne olarak görülüyorsunuz. Onun için ikincil kazanç, bu eleştirilerin genellikle kendinizle ilgili bu olumsuz görüşleri içselleştirmenize ve ardından kendi bedeninize karşı utanç ve tiksinme hissetmenize neden olmasıdır.

9. Cinsel Bir Narsisttir

Cinsel bir narsist, cinsel ihtiyaçlarının karşılanmasına hak kazanır. Ben merkezli bir seks görüşüne sahiptirler ve duygusal yakınlık konusunda yetenekli olmama eğilimindedirler ve bu nedenle eşlerinin ihtiyaçlarıyla pek ilgilenmezler. Ortaklarına pek uyum sağlamadıkları için yatak odasındaki becerilerini sıklıkla abartırlar, ancak yataktaki performansları için çok fazla övgüye ihtiyaç duyar ve beklerler. Cinsel reddedilmeye zayıf tepki verirler. Hediyeler veya güzel jestler karşılığında seks beklerler ve size baskı yapar, sizi kandırır veya onlarla seks yapmanız için sizi manipüle ederler.
 

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?