İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Şiddet İçeren Video Oyunları ve Saldırganlık İlişkisi

Doğala Doğru

Son yıllarda özellikle şiddet içeren video oyunları yüzünden ebeveynlerini öldüren gençler hakkında internette dolaşan birçok hikaye, haberleri sıklıkla görüyor ve duyuyoruz.

Doğala Doğru
Örneğin, yakın zamanda bir genç, notları düşük olduğu için internet erişimini kesen anne ve babasını öldürdü. Video oyunu Katana Zero gibi, bu hikaye de ürkütücü. Ancak, şiddet içeren video oyunlarının şiddet içeren davranışlara yol açtığı doğru mu? Aslında bunun net olarak cevabını vermek karmaşık. Birçok araştırma ve profesyonel yıllardır video oyunlarının, özellikle de en şiddetli olanların, çocuklarda ve gençlerde şiddet içeren davranışlara yol açtığını iddia ediyor. Bununla birlikte, son araştırmalar, bir bireyin şiddet davranışını açıklarken başka birçok faktörün devreye girdiğini göstermektedir.

Şiddet ve Video Oyunları Arasında Neden-Sonuç İlişkisi

Yapılan araştırmalar “şiddet içeren video oyunları ile şiddet içeren davranış arasında nedensel bir bağlantı olduğunu kanıtlamak için yeterli bilimsel kanıt bulunmadığını” iddia etti. Dolayısıyla şiddet içeren video oyunlarının tüketilmesinin saldırganlık ve şiddet içeren davranışlarda artışa yol açabileceği söylenebilir mi? Cevap evet, ama öyle görünüyor ki doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisi yok. Aslında, devreye giren çevre veya şiddet tarihi gibi başka faktörler de var. Şiddet, muhtemelen araştırmacıların, politika yapıcıların ve halkın dikkatini çeken birçok faktörden kaynaklanan karmaşık bir sosyal sorundur” dedi. “Video oyunlarına şiddet atfetmek bilimsel olarak sağlam değil” diye devam etti. Aslında, bu varsayımın “dikkati şiddet tarihi gibi diğer faktörlerden uzaklaştırdığını” öne sürdü.

Şiddet İçeren Video Oyunları

İlk olarak, video oyunlarında şiddetin ne anlama geldiğini belirlememiz gerekiyor. Call of Duty gibi savaş ve atış oyunlarının yadsınamaz bir şiddet bileşeni olduğu açıktır. Bununla birlikte, daha genel başka video oyunları da var. Örneğin, ırkçı davranışların, müstehcen cinsiyetin veya yaş kısıtlaması olması gereken diğer içeriğin yeniden üretildiği GTA destanlarından herhangi biri. Değerlendirilmesi gereken bir diğer husus, birçok video oyununun dayandığı rekabet kavramıdır. FIFA veya Rocket League gibi oyunlar şiddet içerikli içerik sunmayabilir, ancak bunların rekabetçi davranışları teşvik etmesi gibi basit bir gerçek de şiddet içeren davranışların görünümünü etkileyebilir. Açık şiddet içermeyen video oyunları söz konusu olduğunda, bu davranışlar, örneğin bir futbol maçından sonra gerçek hayatta meydana gelebilecek davranışlara eşdeğer olabilir. Belirli video oyunları ile bu davranışlar arasında bir ilişki vardır, ancak doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmaya yetecek kadar değildir.

Şiddet İçeren Davranışlara Yol Açarlar mı, Yaratmazlar mı?

Çocuklarda ve gençlerde şiddet davranışı nasıl açıklanabilir? Video oyunlarının dikkate alınması gerektiği açıkken, sosyal ve aile ortamı veya şiddet geçmişi gibi başkaları da var. Konuyla ilgili son yıllarda yayınlanan araştırmalar, birçok araştırmada bu diğer faktörlerin öneminin dikkate alınmadığını iddia ediyor. Yapılan bir araştırma, 18 ila 45 yaşları arasındaki 90 gönüllünün davranışlarını analiz etti. Üç gruba ayrıldılar. Bir grup günlük olarak Grand Theft Auto V oynadı, ikincisi Sims 3 oynadı ve üçüncü grup hiç oyun oynamadı. Deneyin sonunda araştırmacılar, saldırgan ve şiddet içeren davranışlara odaklanan bir dizi anket gerçekleştirdi. Sonuçlar üç grup arasında herhangi bir fark göstermedi. Bu nedenle, bazı çocuk ve gençlerde sergilenen şiddet davranışlarının başka birçok faktörle açıklanabileceği görülmektedir. Londra Üniversitesi'nden bilim adamları tarafından yürütülen Ekonomik Davranış ve Organizasyon Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmanın ulaştığı sonuç buydu. Çalışma, Call of Duty adlı video oyununu oynayan sekiz ila 18 yaş arasındaki çocuklara odaklandı.

Bazı ebeveynler, çocuklarının bu oyunu oynadıktan sonra bir şeyleri kırma olasılığının daha yüksek olduğunu iddia etseler de, bunun şiddetle doğrudan bir ilişkisi varmış gibi görünmüyordu. Araştırmanın baş yazarı Agne Suziedelyte'e göre bu, bu tür video oyunlarının çocukları daha fazla tedirgin ettiğini gösterebilir, ancak mutlaka şiddeti teşvik etmediklerini gösterebilir. Sonuçta, denekler diğer insanlara karşı daha saldırgan değildi.

Şiddeti Ölçmenin Zorluğu

Bu tartışmanın bir diğer temel yönü de şiddeti ölçmenin zorluğudur. Örneğin, şiddet içeren davranış ile belirli bir nesneyi kırmak veya bir oyuncak silahı tutmak arasında ne ölçüde doğrudan bir ilişki kurulabilir? Çocukların ve gençlerin tükettiği içeriğin pek çok davranışını belirlediği açıktır. Bununla birlikte, bu nüfus grubundaki şiddeti analiz ederken, sosyokültürel düzey veya ailede şiddet geçmişi ile ilgili diğer daha ciddi faktörleri analiz etmek daha uygundur.

Herhangi bir içerik, özellikle toplumun en gençleri arasında belirli kullanıcılar üzerinde bir etki yaratabilir. Belki de video oyunlarını olumsuz olarak görmek yerine, onları bilişsel yetenekleri geliştirebilen güçlü eğitim silahları olarak düşünmeliyiz. Örneğin, diğerleri arasında yaratıcılık, konsantrasyon, dikkat ve görsel-mekansal performans.
 

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?