İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Şizofreni Spektrum Bozukluğunun Evreleri

Doğala Doğru

Şizofreninin farklı evrelerinin neler olduğunu biliyor musunuz? Aslına bakarsanız, bu psikotik spektrum bozukluğuna sahip kişiler genellikle beş aşamadan geçerler.

Doğala Doğru
Bu yazıda, her birinin özellikleri ve semptomları hakkında konuşacağız. Ayrıca, bazı belirli aşamalarda hareket etmenin neden bu kadar önemli olduğunu açıklayacağız. Dünya Sağlık Örgütü'ne (göre şizofreni, dünya çapında 21 milyondan fazla insanı etkileyen ciddi bir ruhsal bozukluktur. Erkeklerde (12 milyon) kadınlardan (9 milyon) daha yaygındır. Erkekler daha genç yaşta geliştirme eğilimindedir.

Şizofreninin Evreleri

Bu evreler uzmanlar tarafından kabul edilir ve şizofreni hastalarının çoğu tüm evrelerden geçer. Bunlar: 1) Prodromal evre 2) Akut evre 3) Stabilizasyon evresi 4) Stabil veya kalıntı evredir. Bununla birlikte, bu makalede, beş aşamadan bahsedeceğiz çünkü kararlı aşamayı artık olandan ayıracağız.

Prodromal Evre

Bu şizofreninin ilk aşamasıdır. Bu aşamada hasta, akut veya aktif fazdan önce hastalığın ilk semptomlarını yaşamaya başlar. Prodromal dönem hayati öneme sahiptir. Bunun nedeni, eğer üzerinde çalışılırsa, psikotik bir kırılma veya hastalığın herhangi bir şekilde nüksetmesi riskinin azalmasıdır. Başka bir deyişle, bu aşamanın bir sonraki (aktif aşamaya) yol açması önlenebilir. Yine de bu kolay değil. Aslında, bunu başarmak için prodromal fazın karakteristik semptomlarına dikkat edilmelidir. Bunlar aşağıdaki gibidir:
•    Konsantrasyon zorlukları.
•    Sinirlilik veya ajitasyon.
•    Programlarda ve rutinlerde değişiklikler/düzensizlikler. Örneğin, yatmak, kalkmak vb.
•    Üzüntü ve depresyon belirtileri.
•    Yeme bozuklukları (genellikle iştahsızlık).
•    Uykusuzluk gibi uyku bozuklukları.
•    Sosyal izolasyon. Örneğin, hasta arkadaşlarını görmeyi bırakabilir.
•    Anhedonia (bir şeylerden zevk almamak).
•    Değersizlik duyguları.
•    Endişe ve ruminasyon.
Bu semptomların sadece bir kısmını gösteren insanlar var. Hastalığın aktif evresine geçebilmek için hepsinin gerçekleşmesi gerekli değildir. Tabii ki, ne kadar çok semptom varsa, psikotik bir kırılma veya hastalık veya nüksetme olasılığı o kadar yüksektir. Kişi ne kadar çok nüks yaşarsa, yaşadığı bozulma o kadar büyük olur. Bu nedenle şizofreninin prodromal evresinde çalışmak ve belirtilen semptomlara karşı uyanık olmak son derece önemlidir.

Aktif/Akut Faz

Şizofreninin ikinci evresi aktif evredir (akut evre de denir). Bu aşamada hastanın bir krize girdiği veya psikotik bir kırılma yaşadığı söylenebilir. Şizofreninin pozitif belirtilerinin yoğun olarak ortaya çıktığı yer burasıdır. Halüsinasyonlar, sanrılar, düzensiz düşünceler ve dil vb. Bu aşama, bireyin davranışının büyük ölçüde değişmesiyle karakterize edilir. Aslında, dengesiz ve düzensiz hale gelirler. Ek olarak, davranışları dikkat çekici ve garip hale gelebilir. Akut fazın tipik semptomları şunlardır:
•    Şizofreninin pozitif belirtileri (yukarıda bahsedildiği gibi).
•    Başkalarına güvensizlik, paranoyaya ulaşma.
•    Dikkat çekici, garip ve düzensiz davranış.

Bu aşamanın uzunluğu kişiden kişiye büyük ölçüde değişebilir. Bununla birlikte, aynı kişi genellikle her biri aynı süredeki psikotik ataklara (aktif faz) sahiptir.  Bu aşamada, semptomların şiddeti nedeniyle genellikle hastaneye yatırılmaları gerekir.

Stabilizasyon Aşaması

Stabilizasyon aşamasına iyileşme aşaması da denir. Bu aşamada psikotik belirtilerin şiddeti azalır. Bu dönem, önceki aşama çözüldüğünde başlar. Genellikle hasta tedaviye tatmin edici yanıt vermeye başladığında ortaya çıkar. Bu aşamadaki amaç iki yönlüdür. İlk olarak, tekrarlamaları önlemek için. İkincisi, hala mevcut olan semptomları iyileştirmektir, bu aşamanın ortalama süresi ise ortalama 6 aydır. 

Artık Faz

Bu aşamada, şizofreninin olumsuz belirtileri değişken derecelerde ortaya çıkar. Bu aşamadaki olası komplikasyonlardan biri, salgın sonrası depresyonun ortaya çıkmasıdır. Depresyon ortaya çıktığında, intiharın önlenmesi hayati önem taşıyacaktır.

Şizofreninin bu evredeki en önemli olumsuz belirtileri şunlardır:
•    Alogia: Alogia 'konuşmanın yoksulluğu' olarak bilinir. Kişinin dili genellikle zayıftır ve sıklıkla tekrarlayıcıdır.
•    Ilgisizlik: Bu, şeylere karşı ilgi ve istek eksikliği anlamına gelir. Kısacası, hiçbir şey yapmak istememek demektir. Endişelerin ve hedeflerin, hatta küçük olanların bile tamamen yokluğu var.
•    Anhedonia: Anhedonia, hastanın eskiden zevk aldığı şeylerden zevk alamamasıdır.

Kararlı Faz (Asemptomatik)

Şizofreninin son evresi, stabil veya asemptomatik evredir. Bu 'istenen' evredir, çünkü bu evrede hasta stabildir ve semptomsuzdur (veya aşırı derecede hafiftir). Şizofreni Tedavisi için Terapötik Rehber'e göre semptomlar ortaya çıktığında, bunlar genellikle anksiyete, depresyon, gerginlik ve/veya uykusuzluktur. Bu, psikoloğun kişiyi nüksetmeleri önlemek ve yeterli işleyişi ve iyi bir düzeyde iyilik halini sürdürmek için gerekli araçları sağlaması için iyi bir aşamadır. Bu faz bozulursa hasta tekrar akut faza girer. Bu yüzden bu aşamada çalışmak çok önemlidir. Farmakolojik düzeyde, tüm aşamalarda olduğu gibi ilaç tedavisi de büyük önem taşıyacaktır.
 

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?