İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Gıdalara Beklenen Yasal Düzenleme

Doğala Doğru
Aşağıdaki Resmi Gazete değişikliğinde de göreceğiniz gibi, 5996 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi şu şekilde değiştirilmiştir :" Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilir...
Doğala Doğru
"
Burada da göreceğiniz gibi  Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar kapsamına neler girmektedir ve önlem olarak neler alınabilir gelin hep beraber inceleyelim. Aşağıda Tehlike olarak belirtilenler, insan sağlığını doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkileyen faktörlerdir. Çözüm ise bu olumsuz faktörleri ortadan kaldıracak hatati öneme sahip uygulamaları içermektedir. Tehlike: Bilinçsiz kullanılan zararlı kimyasal koruyucular, Çözüm :  İnsan sağlığı üzerine olumsuz etkisi olmayan Doğal Bitkisel koruyucular ile hem ürünün raf ömrünün uzatılması hem de marka imajınızın yükselmesi.   Tehlike: Limit dışında kullanılmış katkı maddeleri. Çözüm : Ürün reçeteleri alanında uzman kişi yada kurumlarca düzenlenmeli. Bu konuda size sürekli ücretsiz destek ve bilgi verecek semtör profesyoneli ve lideri bir partnerinizin olması.   Tehlike: Personel hijyen kontrol eksikliğinden kaynaklanan kontaminasyonlar. Bu bulaşlar ürün ve insan sağlığını ciddi şekilde etkileyecek sonuçlara kadar götürür. Çözüm : Hijyen kontrol kitleri ile düzenli personel hijyen kontrol ve takibi yapılmalı, hijyen zincirimizi bozan personel uyarılmalı ve düzeltilmelidir. Eğer bu takip yapılmamış olsa siz bozulmaları sürekli hammadde, mamül, yarı mamül de arayıp duracaktınız.   Tehlike: Ürün mikrobiyolojik yükünün kontrol edilmeden ve kontrol altına alınmadan piyasaya arz edilmesi. Çözüm : Ürünler hem ham madde aşamasında, hem üretim, hem de üretim sonrası aşamasında toplam kalite yönetimi gereği hijyen kontrolleri o ürüne uygun olan besiyeri ile düzenli olarak yapılmalıdır. Mikrobiyolojik yük limit değerlerin altında tutulmalı ve hatta sıfırlanmalıdır. Ürünün raf ömrünü uzatmak için de doğal bitkisel koruyucular ile ürün desteklenmelidir.   Tehlike: Tek üretim bandında farklı ürün üretenlerin alerjen kontrollerini yapmamasından kaynaklanan ve insanlarda ölümle bile sonuçlanacak olan anafilaksi ile gelişen alerjik reaksiyonlar. Çözüm : Her üretim bandı ve ürün için ayrı ayrı geliştirilen alerjen kontrol kitleri ile bu tehlikenin önüne geçebilir, alınacak önlenleri önceden alabilirsiniz. Ayrıca alerjen ürün testlerini sürekli yaparak, gıda kontrollerinde istenmeyen cezai müeyyideler ve hatta kapatmalar ile karşılaşmazsınız.   Tehlike: Üretimde kullanılan suyun analizinin yapılmaması. Çözüm : Her ne ürün üretiliyorsa üretilsin ister yiyecek, ister içecek, mutlaka su hijyen analizlerinin yapılması gerekir. Bunun için su mikrobiyolojisinde kullanılacak besiyerleri, membran filtrasyon sistemleri kullanılabilir. Çünkü su yapısı gereği hem aktive edicidir hem de taşıyıcıdır. Suyun ne taşıdığını üretime girmeden bilmek, sizi büyük bir masraftan, fireden kurtarır.   Tehlike: Üretim çevre ve hava koşullarının, havanın mikrobiyolojik yükünün kabul edilenin üzerinde olması, ürünün sağlığını bozmakla beraber bu ürünü kullanan insanın sağlığını da etkilemektedir. Çözüm : Kapalı sistem, fitreli, UV (Ultraviyole) temizleme cihazları kullanılmalıdır. Üretim alanınızın hacmine göre, nereye ve kaç adet olacağı uzmanlarca belirlenmeli. Bu cihazlar çalışırken, UV ışınları cihaz içinde kapalı sistem olmalı ve bulunduğu ortamda insanlar güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmeli.  4 Kasım 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31294   Kanun No. 7255 Kabul Tarihi: 28/10/2020 MADDE 29 – 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabitutulamaz, piyasaya arz edilemez.” MADDE 30 – 5996 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilir. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli para cezası verilir. Fiilin üç yıl içinde tekrarlanması durumunda ayrıca, gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi beş yıldan on yıla kadar gıda sektörüfaaliyetinden men edilir.” “l) 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olarak taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemlere el konulur. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler işletmecisi tarafından Bakanlık gözetiminde imha edilir veya ettirilir. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine kararverilir. Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri; 1) Üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine ellibin Türk lirasından, 2) İzlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine beşbin Türk lirasından, aşağı olmamak ve beşyüzbin Türk lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası verilir. Fiilin üç yıl içinde birinci kez tekrarlanması durumunda üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine yukarıda belirtilen idari para cezalarının alt ve üst sınırları bir katı artırılarak uygulanır. Fiilin aynı süre içinde ikinci kez tekrarlanması durumunda, üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecisine bin günden üçbin güne kadar adli para cezası verilir ve gıda veya yem işletmecisi beş yıldan on yıla kadar bu sektördeki faaliyetinden men edilir. Fiili üç yıl içinde ikinci kez tekrarlayan kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine ise ikiyüzbin Türk lirasından az olmamak ve iki milyon Türk lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonundaoluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası verilir.” MADDE 31 – Bu Kanunun; a) 12 nci maddesiyle 4733 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen onikinci fıkra 1/1/2022 tarihinde,
  1. b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.
MADDE 32 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 3/11/2020   Yukarıda açıklamasını yaptığım çözümler ile ilgili Türkiye'nin gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uzman ve lider firması Diatek'in üretmiş olduğu ürün gruplarına linkler bulacaksınız. Bize bilgi ve kaynak sağladıkları için kendilerine ayrıca teşekkür ederiz. İnsan sağlığı ve güvenliği ile ilgili her firmayı koşulsuz tanıtmaya ve destek vermeye devam edeceğiz.   Hypet Aqua ® Su Mikrobiyolojisi besiyerleri ile tüm mikrobiyolojik incelemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hypet Aqua ® Su Mikrobiyolojisi ürünlerini incelemek için lütfen TIKLAYINIZ... Membran Filtrasyon Sistemi hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ.   Hytech Slide alet, ekipman, personel gibi tüm yüzeylerden (katı/sıvı) mikrobiyolojik analiz yapmanızı sağlayan bir üründür. Hytech Slide hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ.   Hijyen analizlerinizde Hazır besiyerlerini güvenle kullanabilirsiniz. Hazır besiyerleri hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ.   Diatek tarafından üretilen kimyasal olmayan, %100 doğal ve bitkisel E kodu olmayan Proallium DMC ürünlerinizi korumada ve raf ömürlerini uzatmada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Proallium DMC hakkında bilgi için TIKLAYINIZ)   Diatek tarafından üretilen Bitkisel Özütleden Elde Edilmiş Doğal Antimikobiyal ve Antioksidan E kodu olmayan DiaNatura Base ürününü ürünlerinizi korumada ve raf ömürlerini uzatmada rahatlıkla kullanabilirsiniz. (DiaNatura Base hakkında bilgi için TIKLAYINIZ)      

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?