İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Çocukluğumuzun Oyunları

Doğala Doğru
En az 3 kişi seçilir. Oyundan önce seçilen ebe belirlenen yerde eğilir. Diğer kişiler tekerlemeler söyleyerek sırtından atlar.
Doğala Doğru
Yere tebeşirle bir halka çizilir. 9 tane yassı taş üst üste konulur. Takımdan bir atıcı seçilir ve topu belli bir mesafeden taşlara doğru yuvarlar. Taşların hepsini dağıtabilirse, kendi takımı kaçmaya başlar. Diğer takım ise elinde topla kaçan takımın elemanlarını kovalar. Kaçan takım, dağıttığı 9 taşı tekrar üst üste dizebilirse, oyunu kazanmış olur.
Doğala Doğru
2 grupla oynanır. Bir grup ikiye bölünür ve aralarında mesafe olacak şekilde karşılıklı durur. Diğer grup ortaya geçer. Ortaya geçilen grup topla vurulmaya çalışılır. İki oyunun tek farkı, Ortada Sıçan oyununda yere değmeyen topu tutan oyuncu, can kazanmış olur.
Doğala Doğru
Oyuncular seçilen 2 ebenin kolları altından tekerleme eşliğinde geçerler. Başta verilen isimleri bilemeyenler ebelerin arkalarına geçerler ve 2 farklı takım oluşturulur. Ardından ortaya bir çizgi çizilir ve 2 takım çizinin gerisine ip ile kim düşecek çekişmesi yapar.
Doğala Doğru
Yere tebeşir ile birbirini izleyen karele çizilip numaralandırılmasıyla oynanır. çizili alanların içine sırayla yassı bir taşı ya da kiremit parçası atarlar. Eğer taş çizili alanların dışına düşer ya da çizgiye denk gelirse, taş atma sırası öbür oyuncuya geçer. Atış başarılıysa oyuncu tek ayağı üzerinde sekerken, taşı öbür ayağıyla iterek bütün boşluklardan geçirmesi gerekir. Eğer öbür ayağı yere değer ya da boşlukların arasındaki çizgilere basarsa yanar ve sırasını kaybeder.
Doğala Doğru
Herkes dair yaparak oturur ve bir ebe seçilir. Ebe kalkıp dairenin arkasında tekerlemeyi söyleyerek dolaşır. Dolaşırken mendili belli etmeden oyunculardan birinin arkasına yere koyar. Arkasına mendil bırakılan oyuncu, bunun farkına vardığı anda mendili alarak ebeyi kovalamaya başlar. Ebe, yakalanmadan onun yerine oturursa, mendili alan çocuk ebe olur; yakalanırsa, oyun aynı ebeyle devam eder.
Doğala Doğru
Daha çok kız oyunu olarak bilinir. Pek çok türü vardır. Tek başına biri oynayabileceği gibi, 3-4, hatta daha fazla kişi de oynayabilir.
Doğala Doğru
Aslında bildiğiniz futbol. Kaybeden takım kazanan takıma kek, gazoz ya da Eskimo alırdı. Aslında top olması da şart değil ortalıkta bulduğumuz malzemelerle kendi topumuzu yapabilirdik. Kocaman caddelerde, sokaklarda oynandığından, altın kural, topu kaçıranın almasıdır. :)
Doğala Doğru
Oyunculardan biri ebe olur, yüzünü duvara yaslanarak saymaya başlar. O sırada diğer oyuncular saklanırlar ve ebe kaleden ayrılınca ondan önce gidip sobelemeye çalışırlar. Ebe onlardan önce varırsa, kişinin ismini söyleyerek o kişiyi sobelemiş olur. Oyunun en eğlenceli yeri, ebenin bir kişiyi diğer kişi ile karıştırıp sobelemesidir. Bu durumda tüm oyuncular "Çanak Çömlek Patladı!" diye bağırarak yerlerinden çıkar. Ebe yine aynı kişi olur.
Doğala Doğru
Çocuklardan birinin gözleri bağlanır. Gözleri bağlanan ebe, gelen seslere göre diğer arkadaşlarını ebelemeye çalışır.
Doğala Doğru
Oyunculardan birinin ismi söylenerek top havaya atılır, ismi söylenen oyuncu eğer topu yere düşmeden yakalarsa o da başkasının adını söyleyerek topu hava atar. Top yere düşene kadar bu şekilde devam eder. Topu yere düşüren oyuncu topu yakalayana kadar herkes uzaklaşır ve istop diye bağırdığında herkes olduğu yerde durur. Ardından bir renk söyler ve o rengi bulup dokunamayan oyunculardan birini topla vurur.
Doğala Doğru
5 tane yuvarlak taş toplanır. Öncelikle ilk oyuncu belirlenir. Bir tekerleme söylenir ya da taşların tamamı havaya hafifçe atılıp elinin tersiyle üstünde çok taş tutabilen oyuna ilk başlar. Birler, İkiler, Üçler, Dörtler ve Beşler vardır. Hepsinin kuralları farklıdır.
Doğala Doğru
Şap, Çukur, Tumba, Üçgen (Mors), Karış ve Cımbız adında değişik misket oyunları vardır.
Doğala Doğru
Oyuncular iki gruba ayrıldıktan sonra hangi grubun yatacağına, hangi grubun atlayacağına karar verilir. Yatacak takım yastığın önüne dizilir. İlk baştaki oyuncu eğilerek kafasını yastığa dayar ve arkasındakiler de bir öncekinin bacaklarından tutarak eğilir. Karşı takım bir bir atlamaya başlar. Atladıktan sonra bacaklarını dolaması ve sürtünmesi yasaktır. Eğer alttakiler çökerse, aynı takım tekrar atlar. Eğer çökmezse, yukarıdaki takım yastığa tek ya da çift sayı gösterir, aşağıdaki takım tahmin etmeye çalışır.

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?