İlginizi Çekebilir
Doğala Doğru

Sitikolin Nedir? Sitikolin Hakkında Makaleler

Doğala Doğru

Bugün vücudumuz ve beynimiz için çok önemli bir fonksiyona sahip olan Sitikolin’i inceleyeceğiz.  Sitikolin, vücutta doğal olarak oluşan bir beyin kimyasalıdır.

Doğala Doğru
İlaç olarak ağızdan takviye olarak alınabildiği gibi çeşitli doğan kolin kaynaklarından da temin edebilirsiniz.  Ama hepsinden önemlisi doğal Sitikolin kaynakları nelerdir onları bilmemiz gerekiyor.

Doğal Sitikolin Kaynakları Nelerdir?

Yumurta sarısı, et, soya fasülyesi, sakatat, balık, süt gibi ürünlerde Sitikolin bulunmaktadır.  Sizler için aşağıda listelediğim besinlerin içinde ne kadar Sitikolin bulunduğunu görebilirsiniz.

 

1 tabak kuru baklagillerde 1500 mg   

100 ml yağsız sütte 910 mg

Parmesan peynirinde 970 mg

1 kutu ton balığında 860 mg

1 çay bardağı cevizde 470 mg

250 gr biftek etinde 650 mg

100 ml yağsız sütte 910 mg

1 adet yumurtada 370 mg

1 çay bardağı yoğurtta 890 mg

1 tabak kuru baklagillerde 1500 mg

Boston Üniversitesi Tıp Okulu baş araştırmacısı Rhoda Au başkanlığında bir grup bilim insanının yaptığı araştırma göre Sitikolin(kolin) maddesini tüketenlerin beyinlerinde, demansa bağlı olarak ortaya çıkan hasar ve eksikliklerin daha düşük olduğunu ortaya çıkarmış.

 

Sitikolin Faydaları Nelerdir?

Sitikolin fosfatidilkolin ve fosfolipitlerin üretimi için gerekli en önemli bileşendir. Hücre zarı ve miyelinin korunmasında ve  tedavi edilmesinde kullanılarak,  koruyucu sinir kaplamaları oluşmasını sağlar.

Sitokolinin öne çıkan aşağıdaki gibidir:

Hafızayı güçlendirir ve keskinleştirir

Beyni sinir yapılarını korur

Parkinson hastalığının iyileşme sürecinde yeri vardır

Çoklu skleroz probleminde tedavi edici rolü vardır

Alzheimer tedavisinde etkin olarak kullanılabilir

İnme tedavisinde sinir hasarını giderilmesine yardımcı olur

Glokom tedavisinde etkilidir

Nöropati gibi pek çok sorunun tedavisinde kullanılabilinir.

 

 

Sitikolin Hakkında Klinik Çalışmalar

 

SİNERJİK ETKİ

 

Sitikolin ve Omega 3 kombinasyonu , öğrenme ve hafıza yeteneğini geliştirmede sinerjik etki göstermektedir.

Nakazaki E et al. J Pharmacol Sci. 2019;139(4):319-324

LINK :  Tıkla..

 

EMİLİM

 

Sitikolinin oral yoldan alındıktan sonra emilimi  tamdır. Bu nedenle, oral yoldan biyoyararlanımı  intravenöz yolla aynıdır.

Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.

LINK :   Tıkla..

 

DİKKAT PERFORMANSI VE PSİKOMOTOR HIZ

 

28 gün sitikolin alan adölesanlarda (11-19 yaş), plasebo alanlara kıyasla dikkat ve psikomotor hızda artma ve dürtüsellikte azalma gözlenmiştir.

J  Atten Disord. 2019 Jan;23(2):121-134

LINK : Tıkla..

 

ÖĞRENME VE HAFIZA PERFORMANSINDA İYİLEŞME

 

Sitikolin kullanımının üniversite öğrencilerinde ve öğretmenlerinde,  öğrenme ve hafıza performansını iyileştirdiği, kısa süreli (2 hafta) ve aylık olarak kullanıldığında psiko-emosyonel bozuklukları da  düzelttiği gösterilmiştir.

Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2018;118(12):11-18. doi: 10.17116/jnevro201811812111.

LINK :  Tıkla..

 

DİKKAT PERFORMANSINDA  İYİLEŞME

 

28 gün sitikolin takviyesi alan sağlıklı yetişkinlerde dikkat performansında  iyileşme sağlandığı tespit edilmiştir.

Food and Nutrition Sciences, 2012, 3, 769-773

LINK :  Tıkla..

 

DİKKAT MEKANİZMALARINI ARTIRIR

 

Alternatif  beyin takviyesi olarak Sitikolin kullanımının, sağlıklı bireylerde dikkat mekanizmalarını artırdığı gösterilmiştir.

Int J Food Sci Nutr. 2012 ;63(4):421-5.

LINK: Tıkla..

 

İŞTAH  KONTROLÜ

 

6 hafta sitikolin kullananların iştah derecelerinde anlamlı  azalmalar görülmüştür.

Sitikolinin, iştah kontrolünde potansiyel olarak yararlı olduğunu tespit edilmiştir.

Int J Eat Disord. 2010 Jan;43(1):6-13. doi: 10.1002/eat.20658

LINK :   Tıkla..

 

BEYİN AKTİVASYONUNDA GENEL İYİLEŞME

 

Sitikolin kullanımı ile çalışma belleğine yeni ve ilgili bilgileri yerleştirme yeteneğinde ve genel olarak geliştirilmiş beyin aktivasyonunda genel bir iyileşme olduğunu göstermektedir.

Int J Food Sci Nutr. 2014 ;65(8):1003-7.

LINK :   Tıkla..

 

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

 

Sitikolin ile tedavide, nöronal membranların oluşumunda ve onarımında rol alan yapısal fosfolipidlerin biyosentezindeki etkisine bağlı olarak dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, otizm ve X’e bağlı mental gerilik gibi durumlarda iyileşmeler gözlenmiştir.

Rev Neurol. 2012 16 Şubat, 54 (4): 241-8.

LINK :  Tıkla..

 

Dikkatsizlik ve eşlik eden nörogelişimsel bozukluğa sahip DEHB’de (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) çocuk ve ergenlerin %47’sinde 6 ay süreli Omega-3 tedavisi semptomlarda anlamlı düzelme sağlamıştır.

Johnson M et al. J Atten Disord. 2009;12(5):394-401

LINK :  Tıkla..

 

DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) olan 699 hastayı içeren on çalışmada, omega-3 takviyesinin anlamlı bir yararı görülmektedir.

Bloch MH, Qawasmi A. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2011;50(10): 991–1000

LINK :   Tıkla..

 

SİTİKOLİN  ÖĞRENME VE HAFIZA PERFORMANSINI İYİLEŞTİRMEKTEDİR.

 

Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.

LINK :  Tıkla..

 

GLUTATYON SENTEZİNİ UYARIR

 

Sitikolin,  serbest radikallerin üretimini azaltabilirken glutatyon sentezini ve glutatyon redüktazın aktivitesini uyarmaktadır.

Natural Medicine Journal 2010;2(6):11-24.

LINK :   Tıkla..

 

SİNİR HÜCRE ZARI  İŞLEVSELLİĞİNİ İYİLEŞTİRİR

 

Bir gıda takviyesi olarak  sitikolin, membran onarımına yardımcı olur ve  nöronal membranın (sinir hücre zarı) hem yapısal bütünlüğünü hem de işlevselliğini iyileştirmek için faydalıdır.

Altern Med Rev. 2004;9(1):17-31.

LINK :   Tıkla..

 

DAHA İYİ BİR YAŞAM KALİTESİ

 

Sitikolinin  2 yıl uzun süreli kullanımı bilişsel kötüleşmeyi önlemekte ve   daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamaktadır.

Int J Mol Sci. 2016;17(3):390.

LINK :   Tıkla..

 

DİKKAT ARTIŞI

 

40-60 yaş arası sağlıklı kadınlarda, sitikolinin dikkat odağı ve inhibisyon olmak üzere dikkatin iki yönünü arttırdığını göstermektedir.

Food and Nutrition Sciences, 2012, 3, 769-773

LINK : Tıkla..

 

HAFIZA PERFORMANSINI İYİLEŞTİRİR

 

Yaşlılarda sitikolinin, hafıza performansını olumlu desteklediğini gösteren mevcut kanıtların yanı sıra , bu molekülün yaşlılarda hafıza  yitimleri/zayıflamaları  içinde uygun destek olduğu sonucuna varılmıştır.

Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1997 Apr;19(3):201-10.

LINK :  Tıkla..

 

SÖZEL HAFIZANIN İŞLEYİŞİNE  OLUMLU ETKİ

 

Sitikolin hafızası  zayıf yaşlı bireylerde, sözel hafızanın işleyişine  olumlu yönde  yardımcı olmaktadır.

Arch Neurol. 1996 May;53(5):441-8.

LINK :  Tıkla..

 

YAŞA BAĞLI OLUMSUZ DEĞİŞİKLİKLERİ ÖNLER

 

Sitikolin uygulamasının, beyinde meydana gelen yaşa bağlı olumsuz değişikliklerin tersine çevrilmesinde kullanılabileceği tespit edilmiştir.

Psychopharmacology (Berl). 2002;161(3):248-54.

LINK : Tıkla..

LINK : Tıkla..

 

SİTİKOLİN YAŞLANMADA SÖZEL HAFIZAYI İYİLEŞTİRİR.

 

Arch Neurol. 1996;53(5):441-8.

LINK :  Tıkla..

 

SİTİKOLİN YAŞLILARDA HAFIZA PERFORMANSINI İYİLEŞTİRİR.

 

Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1997;19(3):201-10.

LINK :  Tıkla..

 

BELLEK  ZAYIFLIĞINDA İYİLEŞME

 

Serebral yetmezliği, kronik serebrovasküler hastalığı ve demansı olan hastalarda yapılan klinik değerlendirmeler ve nöropsikolojik testler, sitikolinin yaşlanma ile ilişkili bellek defisitlerini ( yetmezlik, zayıflık, eksiklik ) iyileştirebileceğini göstermektedir.

Ann N Y Acad Sci. 1991;640:233-6.

LINK :  Tıkla..

 

BİLİŞSEL BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA SİTİKOLİN ETKİLİDİR VE İYİ TOLERE EDİLMİŞTİR.

 

Clin Interv Aging. 2013;8:131-7.

LINK :  Tıkla..

 

ÇOCUK VE YETİŞKİNLERDE GÜVENLİDİR.

 

Çeşitli çalışmalardan ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen kanıtlara dayanarak, sitikolin çocuk ve yetişkin popülasyonlarda kullanım için güvenlidir.

Natural Medicine Journal 2010;2(6):11-24.

LINK :  Tıkla..

 

HERHANGİ BİR  YAN ETKİ GÖRÜLMEMİŞTİR.

 

Sitikolin ile tedavi edilen hiçbir hasta serisinde herhangi bir yan etki görülmemiştir, bu durum sitikolin ile tedavinin güvenliliğini göstermektedir.

Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.

LINK :  Tıkla..

 

SİTİKOLİN  GÜVENLİ BİR ÜRÜNDÜR

 

Sitikolin yapılan toksikolojik testlerle gösterildiği gibi, önemli bir sistemik kolinerjik etkisi olmayan ve iyi tolere edilen güvenli bir üründür.

Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.

LINK :  Tıkla..

 

GENİŞ KULLANIM

 

Sitikolinin, Parkinson hastalığında, ilaç bağımlılıklarında ve alkolizmde ve bunun yanı sıra göz tembelliği (ambliyopi)  ve göz tansiyonunda (glokom) etkili olduğu gösterilmiştir.

Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.

LINK : Tıkla..

 

ALZHEİMER

 

Sitikolinin bilişsel (kognitif) bozukluklar üzerindeki klinik etkisi ve iyi tolere edilebilirliği ile ilgili anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.

Çalışmaları gerçekleştirenler , Alzheimer hastalığı için yüksek riskli popülasyonlarda uzun süreli önleyici tedavi için sitikolin önermektedirler.

Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2011;111(12):16-20

LINK: Tıkla..

 

Sitikolinin Alzheimer’da bilişsel ve serebrovasküler fonksiyonu,  mikrovasküler nişteki immünojenik ve/veya nörotrofik etkiye bağlı bir mekanizma yoluyla etkilediğini göstermektedir.

Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1994 ;16(3):211-8.

LINK :   Tıkla..

 

Beyin elektriksel aktivite verilerinin bilişsel parametrelerle ilişkili olduğu erken başlangıçlı Alzheimer hastalarında sitikolin ile yapılan 1 aylık tedaviden sonra mental performansta anlamlı bir iyileşme görülmüştür.

Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1994;16(8):597-607.

LINK :   Tıkla..

 

HASTALIK SEYRİNİ DURDURMAKTADIR

 

Sitikolin  kognitif (bilişsel) puanlama ölçeğindeki skorları iyileştirirken, Alzheimer tipi senil demanslı hastalarda hastalık seyrini durdurmaktadır.

Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.

LINK : Tıkla..

 

ALZHEİMER – PARKİNSON

 

Alzheimer hastalığından etkilenen yaşlı hastalarda, hastalığın progresyonunu yavaşlatarak sitikolin artı kolinesteraz inhibitörleri ile kombine tedavi uygulanmasının hastalık yönetimindeki rolünü desteklemektedir.

Gareri P et al. J Alzheimers Dis. 2017;56(2):557-565.

LINK :  Tıkla..

 

HİPERTANSİYON

 

Sitikolinin  Alzheimer ve Parkinson hastalığının  yanı sıra hafif ve orta şiddette inme ve serebral iskemi hastalarında da öğrenme ve hafızayı geliştirme ve bilişsel bozuklukları iyileştirme yeteneği kanıtlanmıştır.

Natural Medicine Journal 2010;2(6):11-24.

LINK :  Tıkla..

 

Sitikolinin kullanımının hipertansiyonu olanlarda olumlu etkilerinin olduğunun bildirildiği klinik bir çalışmada; Evre II hipertansiyonu olan 60 hastayı kapsayan  klinik çalışmada, sitikolin kullanmadan önece 140/90 mm Hg. olan ortalama  sistolik (büyük tansiyon) ve diyastolik (küçük tansiyon) kan basınçları, 4 haftalık sitikolin kullanılması sonucunda, 120/73 mm Hg.’ye olumlu ve önemli düşüşler sağlanılmıştır.

Nevrologiâ, Nejropsihiatriâ, Psihosomatika. 2014;6(3):43-48 DOI 10.14412/2074-2711-2014-3-43-48

LINK: Tıkla..

 

İNSÜLİN KONSANTRASYONU

 

Sitikolin veya kolinerjik metabolitlerinin insülin salgılayan beta hücrelerindeki muskarinik ve nikotinik kolinerjik nörotransmisyonu artırarak dolaşımdaki insulin konsantrasyonlarını artırdığı sonucuna varılmıştır.

Neurosci Lett. 2008;431(1):71-6.

LINK : Tıkla..

 

İNSÜLİN SALINIMI

 

Pankreatik adacıkların fosfatidilkolinindeki kolin turnover’ı: sitikolin yolağının etkileri.

Pankreas adacık fosfatidilkolin turnoverı ve Sitikolin yolağı aktivitesinin, glukoz metabolizması ve membran fosfolipid hidrolizi tarafından modüle edildiği görünmektedir. fosfatidilkolin turnoverı ile insülin salınımı ilişkili görünmektedir.

LINK : Tıkla..

 

DİYABET

 

Tip 2 diyabete bağlı nöropatik ağrı modelinde SMT (iNOS inhibitörü), Sitikolin ve her iki ilacın düşük doz kombinasyonu, kullanılan parametreler açısından değerlendirilen diyabetik nöropatik ağrıları önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu nedenle, SMT ve Sitikolin’in eşzamanlı uygulanmasının, diyabetik nöropatik ağrı için potansiyel terapötik ajan olmayı sağlayabileceği sonucuna varılabilir.

Eur J Pharmacol. 2018;818:419-428.

LINK : Tıkla..

 

HİPOGLİSEMİ

 

Sitikolin hipoglisemiye bağlı nöronal ölümü azaltmada yararlı etki göstermektedir.

Asetilkolin prekürsörü (öncüsü) olan sitikolin, sıçanlardaki hipoglisemiye bağlı nöronal ölümü azaltır.

İnsüline bağlı akut hipoglisemi sıçan modelinde elde edilen mevcut bulgular sitikolin uygulaması ile nöronal membran stabilizasyonunun nöronları hipoglisemi sonrası dejenerasyon sürecinden koruyabildiğini göstermektedir. Dolayısıyla bu sonuçlar sitikolinin hipoglisemiye bağlı nöronal ölümü azaltmada terapötik potansiyelinin olabileceğini ileri sürmektedir.

J Neuroendocrinol. 2018;30(1).

LINK : Tıkla..

 

GLOKOM

 

Sitikolin, glokomlu hastalarda retinal ve görme yolları fonksiyonunda iyileşme sağlamaktadır.

Ophthalmology. 1999;106(6):1126-34.

LINK: Tıkla..

 

Oral yoldan verilen sitikolin glokom hastalarında görsel uyarılmış potansiyelleri iyileştirmektedir.

Med Sci Monit. 2003;9(3):PI24-8.

LINK: Tıkla..

 

 

Sitikolin Ne Kadar Kullanılmalı?

Uzmanlar erkeklerin günde 550 miligram, kadınların ise günde 425 miligram Sitikolin(kolin)  tüketmesini tavsiye ediyor.

 

 

   Yukarıdaki yazıların hepsi bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir ürünü kullanmaya karar verdiğinizde mutlaka konusunda uzman doktorunuza danışınız. Kendi başınıza bilinçsiz dozlar hiçbir şey kullanmayınız. Sorgulayıp, araştırın ve doktorunuzun onayı olmadan hiçbir şeyi kullanmayınız. Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız.  

Bu İçeriğe Ne Tepki Verirsiniz?